Ondernemen

Het gaat goed met de economie in Gelderland. Om dat zo te houden, hebben we ondernemers met hun bedrijven nodig. Zij zorgen voor inkomen en werkgelegenheid. We werken samen met het onderwijs en bedrijfsleven om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.

We werken aan een sterke, toekomstgerichte economie

De Gelderse economie heeft ondernemers met hun bedrijven nodig. Zij zorgen voor inkomen en werkgelegenheid.
Een steviger concurrentiepositie voor ondernemers, een sterk vestigingsklimaat, toekomstbestendige bedrijventerreinen en bedrijven en werknemers helpen klaar te zijn voor het werk van de toekomst. Dat staat in Ruimte voor economie, het beleidskader en Gelders Programma Economie dat Gedeputeerde Staten 4 juni 2024 hebben vastgesteld.
Gelderse bedrijven ontwikkelen nieuwe (digitale) technologieën, producten en diensten. We steunen bedrijven die aan innovaties werken met hulp, kennis en geld. We willen dat bedrijven verdienen aan oplossingen die helpen ons aan te passen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie), bij de overstap naar duurzame energie (energietransitie) en die onze gezondheid en voeding verbeteren. We zorgen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, koppelen partijen in de Gelderse gebiedsagenda’s én verbinden het Gelderse bedrijfsleven met belangrijke handelspartners binnen en buiten Europa.

Inspirerende ondernemers

Hoe kan je succesvol ondernemen in Gelderland? Om een kijkje te nemen in het Gelderse ondernemerslandschap laten we u ondernemers zien die iets moois hebben bereikt. Sommige van hen wonnen een prijs, anderen maakten gebruik van een subsidie om zo tot innovatieve oplossingen te komen.

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Samen met onze partners werken we aan een arbeidsmarkt waar aanbod en vraag goed op elkaar aansluiten. We stimuleren, verbinden en ondersteunen samenwerkingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Agrifood

Gelderse boeren en tuinders zijn belangrijk voor de productie van ons voedsel, voor de economie en voor de leefbaarheid op het platteland. Wij zijn daar trots op en daarom helpen wij bij de overgang naar een duurzame toekomst waarbij een goed verdienmodel mogelijk is.

De Gelderse Gebiedsagenda’s

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Een provincie met gebieden met elk een eigen dynamiek. We kijken per gebied wat we willen bereiken, welke partners we daarbij nodig hebben en hoe we dat willen doen.

Stikstof

We proberen ondernemen in Gelderland zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Helaas gaat ondernemen soms gepaard met negatieve effecten, zoals de uitstoot van stikstof. We vertellen graag meer over wat stikstof betekent in Gelderland, wat het probleem precies is, waar het door wordt veroorzaak maar het aller belangrijkste vraag; 'Wat gaan we eraan doen?'