Ondernemen in Gelderland
Het gaat goed met de economie in Gelderland. Om dat zo te houden, hebben we ondernemers met hun bedrijven nodig. Zij zorgen voor inkomen en werkgelegenheid. We werken samen met het onderwijs en bedrijfsleven om het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. In de Gelderse Gebiedsagenda's pakken we complexe opgaven in samenhang aan.
Ondernemen in Gelderland
We werken aan een sterke, toekomstgerichte economie. Samenwerken is daarbij ons uitgangspunt. Complexe opgaven pakken we onder andere via de Gelderse Gebiedsagenda’s in samenhang aan.

We willen dat bedrijven verdienen aan oplossingen die helpen ons aan te passen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie), bij de overstap naar duurzame energie (energietransitie) en die onze gezondheid en voeding verbeteren. Het bedrijfsleven is een goede plek om nieuwe technologieën, producten en diensten te ontwikkelen. Ook nieuwe digitale technologieën. Digitalisering en robotisering helpen industriële processen te verbeteren. We steunen bedrijven die deze nieuwe oplossingen ontwikkelen met hulp, kennis en geld. Ondernemers hebben voordeel bij een goede plek voor hun bedrijf. Daarom is het van belang dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen, én dat ze toekomstbestendig zijn. Voor veel bedrijven is de Nederlandse markt te klein. Daarom willen we het Gelderse bedrijfsleven helpen verbinden met belangrijke handelspartners binnen en buiten Europa. Om Gelderland mooier en sterker te maken gaan we uit van de kracht en mogelijkheden van de Gelderse regio's en de partners die er werken. In de Gelderse Gebiedsagenda's verbinden we partijen waardoor het resultaat meer is dan de som der delen.

Stikstof

We proberen ondernemen in Gelderland zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Helaas gaat ondernemen soms gepaard met negatieve effecten, zoals de uitstoot van stikstof. We vertellen graag meer over wat stikstof betekent in Gelderland, wat het probleem precies is, waar het door wordt veroorzaak maar het aller belangrijkste vraag; 'Wat gaan we eraan doen?'