De Gelderse Gebiedsagenda’s

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Een provincie met gebieden met elk een eigen dynamiek. We kijken per gebied wat we willen bereiken, welke partners we daarbij nodig hebben en hoe we dat willen doen.
Luchtfoto fruitdelta

Gebiedsagenda’s zijn hiervoor een belangrijk instrument en kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van onze doelen in de gebieden. De Gebiedsagenda’s zullen naar de toekomst toe sterker onderdeel worden van de regioarrangementen en gebiedsprogramma’s.

Kracht van de regio.

Via de Gelderse Gebiedsagenda’s werken we samen met andere partijen om de kracht van de regio afzonderlijk - en daarmee ook de provincie als geheel - te versterken. In de Gelderse Gebiedsagenda’s pakken we complexe opgaven in samenhang aan. We nemen het eigenaarschap van opgaven niet over. Wij stimuleren en faciliteren de vorming van coalities waarin organisaties vanuit gezamenlijk belang werken aan specifieke vraagstukken.

Bijdrage leveren?

Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsagenda's? Dan kunt u subsidie aanvragen.