Gelderland vandaag en morgen

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als we dat allemaal doen, moet onze provincie bijna 2 keer zo groot zijn. We moeten dus kiezen en slim combineren. Dat doen we samen met anderen.
kinderen bij het water
Laatst gewijzigd op: 12-september-2023

Het Rijk, provincie Gelderland, 51 Gelderse gemeenten en 3 waterschappen zijn aan zet om een koers te bepalen voor de komende 20 tot 30 jaar. We werken vanuit de dynamiek en het karakter van de 7 Gelderse regio’s. Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past het? Hoe krijgen we dat voor elkaar en in welk tempo? Dat werken we per regio uit en daar maken we afspraken over. De provincie heeft de regie, omdat het totaal van de regio’s een samenhangend geheel moet opleveren. Voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.

Wat ligt er al?

Voor veel vraagstukken zijn er al uitwerkingen. Zoals plannen voor woningbouw, waarbij we goed letten op de bereikbaarheid van wijken, voldoende werkgelegenheid in de buurt en een groene en gezonde leefomgeving voor de wijkbewoners. Een voorbeeld hiervan is de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley.

We hebben ook een visie op een vitaal en leefbaar landelijk gebied, met perspectief voor de landbouw.

En we werken aan de opwekking van steeds meer zonne- en windenergie en  aan nieuwe manieren om huizen en gebouwen te verwarmen. Daarom kijken we ook naar uitbreiding van het netwerk.

Planning

We leggen de afspraken medio 2023 vast in 7 samenhangende regioarrangementen. Daarna komt het op uitvoering aan. Dat doen we in gebiedsprogramma’s, zoals er nu ook al enkele zijn. Een voorbeeld is de gebiedsaanpak Winterwijk. Wat we nog niet weten, leggen we ook vast. Want we blijven met elkaar in gesprek. Zo werken we met onze partners samen aan het Gelderland van vandaag en morgen.

De regio’s en waterschappen

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. 

Binnen de provincie onderscheiden we 7 regio’s:

  1. Achterhoek
  2. Ermelo, Harderwijk, Zeewolde (EHZ) en Putten
  3. Foodvalley
  4. Fruitdelta/Rivierenland
  5. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
  6. Kop van de Veluwe
  7. Stedendriehoek

In de provincie zijn 3 waterschappen actief:

  1. Waterschap Rijn en IJssel
  2. Waterschap Rivierenland
  3. Waterschap Vallei en Veluwe

Kaart van de 7 regio's in Gelderland

Gelderland basiskaart met regio's en gemeenten

Veelgestelde vragen

We hebben een selectie gemaakt van de meest gestelde vragen.