Gelderland vandaag en morgen

We hebben veel ambities in Gelderland. We willen honderdduizend nieuwe woningen bouwen, energieneutraal zijn, de natuur herstellen en de landbouw duurzamer maken. Maar onze ruimte is beperkt. Zeg maar gerust: er is te weinig ruimte. We moeten die schaarse ruimte beter benutten.
Laatst gewijzigd op: 20-februari-2024

In Gelderland kiezen we samen met gemeenten en waterschappen voor een langjarige samenwerking op wonen, werken & mobiliteit, natuur & landbouw en economie & energie. Dit doen we volgens onze Gelderse aanpak: samen, in samenhang en gebiedsgericht. Met respect voor elkaars belangen. Een aanpak waar we trots op zijn en die we willen vasthouden. Een aanpak die aansluit op wat de omgevingswet  van ons vraagt. Samen werken we aan het Gelderland van morgen!

Keuzes maken

Het ruimtetekort vraagt een fundamenteel andere manier van het inrichten van de ruimte. We moeten keuzes maken. Niet alles kan. Maar hoe maken we deze keuzes? Met verbeeldingskracht, de blik vooruit en gericht op kansen, en waarbij we rekening houden met elkaar. Zodat we niet de opgaven naar elkaar of naar de volgende generaties doorschuiven, maar écht toekomstgerichte keuzes maken. Met aandacht voor de leefbaarheid in onze mooie provincie.

Samenwerkingsafspraken

In regioarrangementen beschrijven we de gezamenlijke ambities, doelen en opgaven voor onze ruimte buiten en de omgeving waar we wonen en leven (leefomgeving).  Dat doen we voor alle 7 Gelderse regio’s, voor de korte termijn (2030) en langere termijn (2050). We doen dit samen met gemeenten en waterschappen volgens de Gelderse aanpak: samen, in samenhang en gebiedsgericht. De regioarrangementen zijn gebaseerd op bestaand beleid van de gezamenlijke overheden. Dat beleid is vaak tot stand gekomen in samenwerking met personen en groepen mensen die ermee te maken hebben, of krijgen. 

De regioarrangementen zijn de basis voor een samenwerking voor meerdere jaren met gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf ook over deze documenten. De provincie heeft in dit proces de rol om als ‘gebiedsregisseur’ naar het totaal van alle regio’s te kijken. Daarnaast nemen we onze eigen provinciale belangen mee in de samenwerking en het vervolg. Dat doen we in lijn met het coalitieakkoord 'Gewoon Doen'. 

Afspraken met het Rijk

De regioarrangementen samen vormen de basis voor een ruimtelijk voorstel dat provincie Gelderland in december aan het Rijk heeft aangeboden. Dit document is ons gespreksvoorstel richting het Rijk en het vormt de basis om ruimtelijke keuzes te maken. Het voorstel laat zien waar in Gelderland de landelijke en regionale plannen terecht moeten komen.  

Op welke plekken schuurt het? En op welke plekken liggen kansen? In het Ruimtelijk voorstel formuleren we 8 gesprekspunten om met het Rijk te bespreken. Op deze punten hebben we elkaar (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) nodig om slimme keuzes en combinaties te maken. 

Bekijk het Ruimtelijk voorstel (PDF 30.1 MB), vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 14 november 2023 en door Provinciale Staten op 20 december 2023.

 

 

Wat ligt er al?

Voor veel vraagstukken zijn er al uitwerkingen. Zoals plannen voor woningbouw, waarbij we goed letten op de bereikbaarheid van wijken, voldoende werkgelegenheid in de buurt en een groene en gezonde leefomgeving voor de wijkbewoners. Een voorbeeld hiervan is de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. 

We hebben ook een visie op een vitaal en leefbaar landelijk gebied, met perspectief voor de landbouw.

En we werken aan de opwekking van steeds meer zonne- en windenergie en aan nieuwe manieren om huizen en gebouwen te verwarmen. 

De regio’s en waterschappen

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. 

Binnen de provincie onderscheiden we 7 regio’s:

  1. Achterhoek
  2. Ermelo, Harderwijk, Putten, Zeewolde (EHPZ)
  3. Foodvalley
  4. FruitDelta Rivierenland
  5. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
  6. Kop van de Veluwe
  7. Stedendriehoek

In de provincie zijn 3 waterschappen actief:

  1. Waterschap Rijn en IJssel
  2. Waterschap Rivierenland
  3. Waterschap Vallei en Veluwe

Kaart van de 7 regio's in Gelderland

Bekijk de kaart op volledig formaat (JPG 239 kB)

Veelgestelde vragen

We hebben een selectie gemaakt van de meest gestelde vragen.