Vitaal landelijk gebied Gelderland (VlgG)

Provincie Gelderland werkt samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners uit de landbouw en natuur aan een mooi en leefbaar landelijk gebied in Gelderland.
GPLG.jpg
Laatst gewijzigd op: 1-maart-2024

Met schoon en voldoende water, een gezonde en sterke natuur, opgewassen tegen de veranderingen van het klimaat zoals droogte, hitte en hevige regenbuien en waarbij de land- en tuinbouw een gezonde en duurzame toekomst heeft. 

Wat hebben we te doen?

Het landelijk gebied in Gelderland staat onder druk. Er zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op de kracht en aantrekkelijkheid van Gelderland. We hebben te maken met klimaatverandering (droogte, hitte en hevige regenbuien), de achteruitgang van de natuur- en landschapswaarden, een matige kwaliteit van de bodem en het water en onvoldoende water. Ook de toekomst van de land- en tuinbouw staat onder druk. Dit heeft allemaal gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland en het voorzieningenniveau  in dorpen en kleine steden. En dat vraagt om een nieuw perspectief voor een vitaal en leefbaar landelijk gebied. Provincie Gelderland heeft ook een rol in het bijdragen aan het bereiken van de doelen die nationaal en internationaal zijn afgesproken op het gebied van water, natuur en klimaat.

Gebiedsplan voor de minister 

De minister van Natuur en Stikstof heeft provincies gevraagd om voor 1 juli 2023 in een programma uit te werken welke maatregelen en activiteiten nodig zijn om de doelen op het gebied van natuur, water, klimaat, stikstof en landbouw te behalen. Wij hebben hierover begin juli een brief gestuurd aan de minister en het zogenoemde gebiedsplan aangeleverd. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet natuurbescherming. Dit is een opmaat naar het verder uitwerken van het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland. In het gebiedsplan staat uitgewerkt welke maatregelen we hebben genomen en gaan nemen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te verbeteren.


Daarnaast beschrijven we in het gebiedsplan hoe het staat met de natuur in de verschillende Natura 2000-gebieden aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit zijn de zogenoemde natuurdoelanalyses. Ook hebben we de Minister geïnformeerd over waar we afgelopen maanden aan gewerkt hebben. We stuurden samen met het gebiedsplan een aantal kennisdocumenten en adviezen op. Deze input gebruiken we om het programma verder uit te werken samen met onze samenwerkingspartners. Het gaat om adviezen en kennis op gebied van natuur, water, klimaat en landbouw. Deze stukken vindt u op de pagina belangrijke documenten

Gebiedsprocessen

In het programma beschrijven we welke mogelijke gebiedsprocessen kunnen bijdragen aan het uitvoeren van de maatregelen. In een gebiedsproces gaan overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners met elkaar aan het werk. Ze gaan op zoek naar een aanpak die past bij het gebied, bij wat inwoners en gebruikers willen én waarmee we onze doelen bereiken. Per gebied wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en hoe de deelnemers dit samen voor elkaar kunnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn Winterswijk, Binnenveld en GEUS. 

Als het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland klaar is, gaan we verder aan de slag in bestaande en nog te starten gebiedsprocessen. De gebiedsprocessen vormen onderdeel (of worden opgenomen in de) van de regioarrangementen.

Natuurdoelanalyses

Provincie Gelderland werkt aan natuurverbetering en het verminderen van stikstofuitstoot. Om een compleet beeld te hebben van hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland maken we zogenoemde natuurdoelanalyses.

Nieuwsbrieven 

Zolang we werken aan het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland, versturen we nieuwsbrieven. Meld u aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. De eerste nieuwsbrief verschijnt in november 2023.

Wij hebben voor de zomer de oproep gedaan om u aan te melden voor deze nieuwsbrief. Helaas is door een technische fout niet iedereen op de verzendlijst van deze nieuwsbrief gekomen. Dat vinden we erg vervelend. U kunt zich opnieuw aanmelden als u vermoedt dat u niet meer op de verzendlijst staat.  

Nieuwsbrief doorsturen via webpagina 

Denkt u dat deze nieuwsbrief interessant is voor een collega of iemand anders? Stuur de aan u geadresseerde nieuwsbrief uit uw mailbox niet door! Deze is namelijk persoonsgebonden. Andere personen kunnen u dan afmelden voor de nieuwsbrief. Verwijs mogelijke belangstellenden altijd naar de webpagina waarop u zich kunt aanmelden voor nieuwsbrieven van provincie Gelderland, waaronder die van VlgG.