Gelderse Gebiedsagenda

Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsagenda's? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (ongeveer 2 jaar)
Voor wie: Bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die projecten uitvoeren in 1 van de volgende Gelderse gebieden kunnen subsidie aanvragen: Achterhoek, Veluwe, Arnhem/Nijmegen, Foodvalley, Cleantech Regio, de Gelderse Corridor.

Meer informatie over deze subsidie

Voor elke gebiedsagenda bepalen de samenwerkende partijen eerst de gezamenlijke visie, doelen, en projecten. Elke agenda heeft eigen kenmerken en accenten, omdat elke agenda anders is en andere samenwerkende partijen heeft. We ondersteunen als provincie vooral projecten die het unieke van een gebied versterken. Als u zo’n project heeft, kunt u subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen als:

  • alle partners in een gebiedsopgave uw project ondersteunen;
  • uw project wordt opgenomen op de initiatievenlijst die Gedeputeerde Staten vaststelt.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 2.9 Gelderse Gebiedsopgaven).

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Gebiedsagenda’s'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.