Bureau Economisch Onderzoek

Het onafhankelijke Bureau Economisch Onderzoek van provincie Gelderland verzamelt gegevens, doet onderzoek, doet aan de hand van die gegevens voorspellingen over de toekomst en bestudeert de sociaal-economische situatie in Gelderland. Hieronder staat in het kort beschreven wat het bureau doet.

Statistisch Zakboek

In het Statistisch Zakboek staan de statistische gegevens over Gelderland. Bijvoorbeeld de belangrijkste kengetallen van alle Gelderse gemeenten en regio’s voor verschillende thema’s. Vaak zijn er gegevens over meerdere jaren beschikbaar. Gegevens kunnen aangepast zijn naar gemeentelijke herindelingen, zodat ontwikkelingen goed in beeld gebracht kunnen worden. Door deze gegevens kunnen we goed onderbouwde keuzes maken.

Provinciaal Economische Verkenning (PEV)

Iedere 3 á 4 jaar wordt er een onderzoek gedaan dat inzicht geeft in de economische ontwikkeling van Gelderland. Naast een analyse van de uitkomsten en recente ontwikkelingen bevat de PEV een vooruitblik op de komende periode. Op provinciaal en regionaal niveau worden verwachtingen gegeven voor een middellange periode. Deze verwachtingen hebben bijvoorbeeld te maken met werkgelegenheid, beroepsbevolking en werkloosheid.

Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE)

Dit is een jaarlijks onderzoek naar de Gelderse Werkgelegenheid. Het onderzoek doet de provincie samen met gemeenten. In deze database is zeer gedetailleerde informatie beschikbaar over de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in Gelderland. In het PWE-register zijn data opgenomen over de periode 1986-2020. Ook in andere provincies worden vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd. De stichting LISA combineert deze gegevens tot een landelijk bestand met werkgelegenheidsgegevens van bedrijven.

De Econometer

De Econometer (PDF 2 MB) toont elk kwartaal de economische ontwikkeling (conjunctuur). In de Econometer staan verschillende economische indicatoren, bijvoorbeeld:

  • economische groei
  • nieuwe vacatures
  • woningprijzen
  • consumentenvertrouwen

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voor alle arbeidsmarktregio’s van Gelderland en voor Gelderland als geheel zijn er documenten gemaakt met daarin een compact overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio. Een beknopt overzicht van heel Gelderland vindt u in de brochure Onderwijs en Arbeidsmarkt en/of bekijk de cijfers. De gedetailleerde regionale versies volgen later. 

Welke opleidingen hebben goede kansen op de arbeidsmarkt? En bij welke opleidingen wordt er een overschot aan afstudeerders verwacht? De vorige Gelderse arbeidsmarktprognoses vindt u op Arbeidsmarktprognoses naar opleiding en beroep 2017-2022. In opdracht van provincie Gelderland werkt het ROA Maastricht aan de meest recente provinciale en regionale prognoses over de arbeidsmarkt tot 2026. De basisrapporten worden in het voorjaar van 2022 verwacht. De landelijke arbeidsmarktprognoses zijn al wél beschikbaar via de website van Maastricht University.

Recreatie en toerisme

Cijfers en andere informatie over recreatie en toerisme in Gelderland zijn bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld: informatie van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), het Continu Vrije Tijds Onderzoek (CVTO) en het Continu Zakenreizen Onderzoek (CZO). Deze onderzoeken bevatten gegevens over ontwikkelingen in het vakantiegedrag, het vrijetijdsgedrag en het zakelijk reisgedrag in Gelderland. Lees meer op onze pagina over vrijetijdsonderzoek.

Impact COVID-19

Wat is de impact van COVID-19 op de Gelderse economie? Hebben we nu te maken met meer werkloosheid in Gelderland? Welke sectoren zijn het hardst getroffen in deze coronatijd? Dit en meer is te vinden in de economische editie van de Gelderse impactmonitor (PDF 7 MB)

Nieuw

Momenteel werkt het Bureau Economisch Onderzoek aan een aantal nieuwe producten:

  • monitor brede welvaart
  • retail monitor
  • langetermijn-beroepsbevolkingsprognose

Oudere documenten

Bent u opzoek naar oudere documenten voor economisch onderzoek? U kunt deze vinden in onderstaande tabel.