Feiten en cijfers over recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor inwoners van Gelderland. Gelderlanders brengen hun vrije tijd graag door in eigen omgeving en er komen veel bezoekers van buiten de provincie naar Gelderland.
2 dames op paard in natuur

79.000 banen 

Ongeveer 1 op de 16 Gelderse banen is te vinden in de toeristische en recreatieve sector. Dit betekent dat er 67.000 mensen in deze sector werken, verdeeld over 79.000 banen. Bezoekers en toeristen besteden jaarlijks tussen de € 6,1 en € 6,6 miljard aan dagjes uit, zoals een bezoek aan een dierentuin of pretpark. Voor het maken van ons beleid zijn goede inzichten over toerisme en recreatie belangrijk.

Kennis en data

Er zijn verschillende landelijke, provinciale en regionale onderzoeken die inzichten geven in recreatie en toerisme in Gelderland. We maken de economische betekenis van de vrijetijdseconomie zichtbaar door te kijken naar werkgelegenheid en bestedingen. De uitkomsten over werkgelegenheid vindt u in ons Statistisch zakboek. Ook vindt u daarin informatie over duurzaamheid, wonen en arbeidsmarkt.  

Landelijke Data Alliantie

We zijn vertegenwoordigd in de programmaraad van de Landelijke Data Alliantie (LDA). Dit is een open netwerk van Nederlandse partijen die cijfers en inzichten over toerisme van, naar en in ons land verzamelen. In de LDA informeren we elkaar over onderzoeken en delen we de inzichten uit deze onderzoeken. Als het nodig is, zorgen we voor onderzoeks- en datavraagstukken en zo voor verbeterde data en inzichten. Zo onderbouwen we onze keuzes steeds meer met data en helpen we de ondernemers met het vergroten van hun concurrentiekracht. 

Gelderland koploper binnenlandse vakanties

Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan, komen graag naar Gelderland. Ruim 1 op de 6 binnenlandse vakanties vinden in onze provincie plaats. Dat zijn er ruim 3 miljoen per jaar. Daarmee is Gelderland voor vakanties de populairste provincie in Nederland. De Veluwe is 1 van de populairste binnenlandse vakantieregio’s. In 2020 was dit voor korte vakanties zelfs de belangrijkste bestemming.

Continu Vakantie Onderzoek

In het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), het Continu Vrije Tijds Onderzoek (CVTO) en het Continu Zakenreizen Onderzoek (CZO) vindt u informatie over ontwikkelingen in het vakantiegedrag, het vrijetijdsgedrag en het zakelijk reisgedrag in onder meer Gelderland. Onder Documenten kunt u hier meer over lezen.

2020 is de laatste jaargang van het CVO. Sinds 2021 startte het CBS met een eigen Vakantieonderzoek: Onderzoek vakanties en dagtochten 2021 en 2022. Een compleet nieuw onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. In de loop van 2022 worden de eerste resultaten verwacht.

Onderzoek Inkomend Dagbezoek / Inkomend Toerisme 

Dagbezoeken vanuit de Duitse provincies Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen naar Gelderland worden in kaart gebracht. Momenteel loopt het Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID) vanuit Duitsland en België. Gelderland doet ook mee aan dit onderzoek. In 2022 ronden we het onderzoek af. Klik rechts voor meer informatie. Ook worden nieuwe inzichten verzameld over internationale toeristen in Nederland, het Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT). In de loop van 2022 verwachten we de eerste resultaten voor Gelderland. Klik rechts voor meer informatie.

Leefstijlvinder

Voor 8 samenwerkende provincies is de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd ontwikkeld. Dit is een actualisatie van de zogenaamde ‘Leisure Leefstijlen’. Het zijn 7 verschillende leefstijlen die laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben en wat de verschillen hierin zijn. De 1 zoekt bijvoorbeeld rust en regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. We weten niet alleen hoe deze leefstijlen eruit zien. We weten ook waar in Nederland de doelgroepen wonen. Welke groepen wonen er in jouw regio? Wat zijn hun wensen en hoe kunt u hen het beste bereiken? Dat zijn de vragen waar de Leefstijlvinder antwoord op geeft. De gratis website biedt ondernemers en overheden veel ondersteuning. 

 

Covid-19

In de zomerspecial van 2021 is de impact van COVID-19 op de toeristisch-recreatieve sector weergegeven. 

Maatschappelijk belang van toerisme en recreatie

Naast het belang van werkgelegenheid is in 2021 extra zichtbaar geworden hoe toerisme en recreatie van invloed zijn op de leefbaarheid van een gebied. Lees voor meer informatie het Onderzoek over maatschappelijke waarde van toerisme & recreatie krijgt verdiepingsslag (CELTH) aan de rechterkant.

Waardevol Toerisme en druk- en draagkracht van een bestemming

De verwachte groei van recreatie en toerisme stelt regio’s voor de nodige uitdagingen rond het behouden of het herstellen van balans met de leefomgeving en leefbaarheid voor inwoners. In de nationale visies Perspectief 2030 en Waardevol Toerisme leest u hier meer over.

In 2020 lieten we de toeristische druk in Gelderland inventariseren. Lees hier meer over onder het kopje Documenten).

De toeristische druk zegt echter nog niks over de negatieve effecten op de leefomgeving en leefbaarheid. Hiervoor is meer inzicht nodig in onder andere de sociale daadkracht. In 2021 hebben we een pilot laten uitvoeren onder inwoners op de Veluwe. Dit onderzoek geeft een breed beeld van hoe inwoners tegen toerisme aankijken. Doel is inzicht te krijgen in enerzijds de positieve effecten, maar zeker ook de (mogelijke) negatieve impact van toerisme op de leefbaarheid. In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten van het inwonersonderzoek. Wilt u meer weten, lees dan ook het totale onderzoekrapport