Werkgelegenheidsenquête

De provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) is een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid. Het onderzoek doen we in samenwerking met gemeenten.

Met de werkgelegenheidsenquête krijgen we inzicht in de aard, locatie en ontwikkelingen van de Gelderse werkgelegenheid en bedrijvigheid. Deze informatie verzamelen we via een jaarlijks onderzoek onder bedrijven en instellingen in Gelderland. Dat doen we door alle bedrijven met 5 of meer werkzame personen te benaderen, de kleinere bedrijven steekproefsgewijs.

Meedoen aan het werkgelegenheidsonderzoek 2024

Als u via de schriftelijke uitnodiging een vestigingsnummer en een controlenummer heeft gekregen, kunt u in het digitale enquêteformulier de gegevens invullen. Ipsos I&O uit Enschede verzorgt de enquête. Voor technische vragen kunt u contact opnemen via: 053 2005200.

PWE rapport en factsheet 2023