Prinsenhof

Door de komst van het nieuwe Huis der Provincie in Arnhem is het provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A overbodig geworden en staat het leeg. Bovendien is het gebouw moeilijk te renoveren. Daarom wordt dit gebouw gesloopt.
Prinsenhof

Circulair Delven

Omdat wij als provincie een voorbeeldfunctie hebben vanuit diverse duurzaamheidsambities, waaronder circulaire economie, kiezen we voor een duurzame manier van slopen: circulair delven. Daarmee maken we ruimte in het Prinsenhof voor herontwikkeling van dit gebied.

Van sloopafval naar hergebruik voor de bouw

Bij circulair delven worden de vrijkomende materialen uit een gebouw zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Dit betekent dat de materialen, die bij het circulair delven van het Prinsenhof A vrijkomen, opnieuw (als grondstof) gebruikt gaan worden. Hiermee geven we als provincie invulling aan onze rol om de circulaire economie te stimuleren. We laten zien dat het mogelijk is om de cirkel van de circulaire bouw daadwerkelijk te sluiten. Zo dragen we bij aan het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen en werken we toe naar een afvalloze provincie.

Van brongebouw naar doelgebouwen

In november 2021 hebben we de aanbesteding voor het circulair delven afgerond. De opdrachtnemer, Lagemaat, gaat een groot deel van de vrijkomende materialen, waaronder de betonconstructies, inzetten voor de bouw van een nieuw pand. Hierover binnenkort meer. Verder is de provincie een samenwerking aangegaan met gemeente Arnhem en leverancier van het prefab beton (1987) Dycore voor het hergebruik van 1.050 m2 kanaalplaatvloerdelen in de sporthal Middachtensingel. Een klein deel van de materialen zetten we in voor eigen gebruik. Zo realiseren we met een aantal van de vrijkomende raamkozijnen een circulaire fietsenstalling naast ons provinciehuis om het fietsparkeren voor bezoekers beter te faciliteren. Eventuele reststromen die niet direct hoogwaardig hergebruikt kunnen worden, zullen ingezet worden voor hoogwaardige recycling.

Quote Markink

Met veel pionieren gaan we dit gebouw circulair delven en elders in Gelderland weer opbouwen. Zo banen de weg voor anderen, voor jullie, en daarmee jagen we de circulaire economie aan.

Gedeputeerde Jan Markink

provincie Gelderland

… En kennisdeling!

Verder proberen we de circulaire economie aan te jagen door kennis te ontwikkelen en te delen. Zo hebben we in 2021 met studenten van het ROC RijnIJssel deelgenomen aan de SMART-circulair challenge, die door de studenten met het project Prinsenhof is gewonnen. Door goed contact te onderhouden met verschillende partners binnen de sloop- en bouwsector, willen we onze - met dit project opgedane - kennis met anderen delen, anderen inspireren ook voor circulaire oplossingen te kiezen en nieuwe projecten aan te jagen. Zo brengen we het circulair delven en de circulaire economie een stap verder.

Planning

Het circulair delven van Prinsenhof A start in januari 2022 en zal naar verwachting eind 2022 worden afgerond.

Contact

De ontwikkelingen rondom het circulair delven van Prinsenhof A zijn te volgen via onze sociale media en we hebben alle video's gebundeld in een playlist op Youtube. Heeft u vragen over het delven? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.