Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe in Nederland. Dat is goed nieuws, want om de klimaatdoelen te halen moet ook onze mobiliteit verduurzamen. Dat hebben alle overheden in Nederland afgesproken in het Klimaatakkoord.
Elektrische auto wordt opgeladen

Gemeenten spelen een belangrijke rol. Zo is afgesproken dat gemeenten een integrale visie laadinfrastructuur (voorzieningen om op te laden) en plaatsingsbeleid vaststellen. Zodat het aantal laadpunten gelijk opgaat met de verkoop van e-auto’s, bestelbussen, taxi’s, bussen en vrachtwagens. De menskracht bij gemeenten is vaak beperkt en het onderwerp is complex. Gelukkig staan gemeenten er niet alleen voor.

Laadinfrastructuur versnellen

Onderdeel van het Klimaatakkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL hebben de sector, netbeheerders, IPO, VNG en het Rijk afspraken gemaakt om die uitrol van laadinfrastructuur te versnellen. Daarom is in de NAL ook afgesproken dat er samenwerkingsregio’s komen die gemeenten ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur. In Oost-Nederland werken de provincies Gelderland en Overijssel samen om gemeenten te ondersteunen bij het uitbreiden van de lokale laadinfrastructuur

Ondersteuning gemeenten

Voor het opstellen van een visie en plaatsingsbeleid is kennis, kunde en capaciteit nodig. Wat hebben gemeenten hiervoor nodig? Dat kunnen gemeenten zelf goed aangeven. Daarom werken Gelderland en Overijssel hiervoor in overleg met gemeenten en netbeheerders aan een Regionale aanpak laadinfrastructuur (de GO-RAL). Hierin staat hoe Gelderland en Overijssel gemeenten gaan ondersteunen.

Laadconsulenten

Onderdeel van de regionale aanpak is dat er laadconsulenten komen, die gemeenten ondersteunen met kennis en kunde.

Stappenplan snelladers

Om de uitrol van laadpalen te versnellen, hebben we een Stappenplan snelladers gemaakt. Dit plan helpt overheden bij het afwegen waar snelladers passen en waar je bij de uitvoering aan moet denken.

Elektrisch laden bij logistieke bedrijven stimuleren

We willen de manier van verplaatsen in Gelderland vergroenen, ook van onze goederen. Daarom hebben we onderzocht wat onze mogelijkheden zijn en wat onze rol is bij het stimuleren van laadinfrastructuur voor de logistieke sector (PDF 4,5 MB). Dit onderzoek richtte zich op logistieke bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en logistieke voertuigen hebben zoals e-bestelwagens en e-(lichte)vrachtwagens.

 

Planning

In de zomer van 2020 wordt de GO-RAL afgerond. Daarna starten we met de ondersteuning van gemeenten zoals beschreven in de GO-RAL. Jaarlijks actualiseren we de GO-RAL, samen met gemeenten. De ondersteuning vanuit de provincies loopt in ieder geval tot eind 2023.

Klimaat Akkoord

Meer lezen over wat er allemaal in het nationale Klimaat Akkoord staat?