Energie besparen

Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom moeten we minder energie gebruiken. Door gebouwen te isoleren en slimmer met energie om te gaan. Ook bedrijven helpen we besparen. We zorgen dat fabrieken in de toekomst kunnen draaien op lokale energie. En bieden financiële hulp voor gebouweigenaren.
2 kinderen met een tablet
Energie besparen in huis (energieloketten)

Thuis zetten we allemaal de verwarming een graad lager en pakken we vaker de fiets. Maar welke stappen u kunt zetten om uw huis te verduurzamen ligt aan uw situatie. Voor een persoonlijk advies van onafhankelijke specialisten kunt u een energieloket bij u in de buurt bezoeken. Vind een loket in de buurt.  Provincie Gelderland biedt gemeenten subsidie om deze energieloketten te professionaliseren.  

Bekijk de subsidievoorwaarden energieloketten.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed (zoals schoolgebouwen, buurthuizen of religieuze instellingen) kan het verduurzamen een uitdaging zijn. Waar begint u, wat kan wel of niet en welk aanbod is er? Het programma Klimaatklaar Gelderland biedt ondersteuning en begeleiding op maat. We bieden kosteloos één op één advies en groepscoaching aan. 

 

Bekijk klimaatklaar Gelderland.

Smart energyhubs

Om de druk op het stroomnet te verminderen, kunnen we onze energie slimmer benutten. Door afspraken te maken tussen bedrijven, het huidig verbruik en teruglevering te meten kunnen we ervoor zorgen dat op een slimme manier, lokaal energie opgewekt, opgeslagen, omgezet en weer gebruikt wordt. Zo ontstaan er smart energyhubs. We werken met Oost NL aan de ontwikkeling van deze hubs op (10!) terreinen in Gelderland en Overijssel.  

Meer informatie.

Energie besparen bij bedrijven

De industrie (zoals de Gelderse steenfabrieken en de metaal-, papier- en voedings-middelenindustrie) gebruikt veel energie. We werken eraan dat fabrieken in de toekomst kunnen draaien op energie uit zon en wind, of uit aardwarmte, waterstof, biogas en kernenergie. Ook de kleinere bedrijven helpen we besparen.  

Fonds Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Wilt u als maatschappelijk organisatie uw gebouwen verduurzamen? Dan kunt u een lening aanvragen voor maatregelen om energie te besparen. Of om duurzame energie op te wekken, eventueel in combinatie met maatregelen voor klimaatadaptatie, circulair bouwen of biodiversiteit.

Toekomstbestendig wonen

Met de Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen kunnen huiseigenaren en VvE’s geld lenen voor duurzame aanpassingen aan de woning. Daarmee woont u comfortabeler, bespaart u op uw energielasten, investeert u in de waarde van uw woning én draagt u bij aan een beter klimaat.