Klimaatklaar Gelderland: het ontzorgingsprogramma voor klein maatschappelijk vastgoed

Bezit u klein maatschappelijk vastgoed en heeft u behoefte aan kennis of advies om gebouw(en) te verduurzamen? Maak gebruik van Klimaatklaar Gelderland: het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed.
Klimaatklaar Gelderland: het ontzorgingsprogramma voor klein maatschappelijk vastgoed

Kennis en hulp bij verduurzaming

In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Samen zijn we hard op weg naar een duurzame toekomst. De provincie, inwoners maar ook gebouweigenaren dragen hieraan bij. Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed kan het verduurzamen van gebouwen een uitdaging zijn. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan kennis en/of mankracht. Waar begin je, wat kan wel of niet doen en welk aanbod is er? Daarom bieden we eigenaren van maatschappelijk vastgoed ondersteuning en begeleiding op maat. 

Download de brochure over het programma

Klimaatklaar Gelderland

Het aanbod is speciaal voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed. Binnen deze doelgroep vallen:

  • kleine gemeenten (< 25.000 inwoners);
  • schoolbesturen PO (< 10 gebouwen);
  • schoolbesturen VO (< 5 gebouwen);
  • aanbieders langdurige zorg (< 10 gebouwen);
  • gemeentelijke sportbedrijven (< 20 gebouwen);
  • culturele ANBI’s (< 10 gebouwen);
  • gemeenschapshuizen zoals dorps- en buurthuizen en wijkcentra (< 10 gebouwen).

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed, helpen we u graag met het ontzorgingsprogramma: Klimaatklaar Gelderland. Tot en met december 2023 kunnen 100 eigenaren gebruik maken van kennis en advies, gegeven door duurzaamheidscoaches. Samen met de coach kiest u met welk(e) gebouw(en) u aan de slag gaat. Na een energiescan bepaalt u op basis van het advies welke maatregelen nodig zijn. Kosten die u maakt om de duurzaamheidsmaatregelen te nemen, vallen niet binnen het programma.

De coaches begeleiden op verschillende vlakken:

  • Ze geven inzicht in de mogelijke stappen voor verduurzaming.
  • Ze informeren over het financieren van de maatregelen.
  • Ze helpen bij het vinden van de juiste partijen voor de uitvoering.

Subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Naast het programma Klimaatklaar Gelderland biedt het Rijk ook een subsidie voor energieadvies, een energielabel en de verduurzamingsmaatregelen zelf. De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022. 

Bekijk hier de voorwaarden en meer informatie

Landelijke opgave, regionale aanpak

Het ontzorgingsprogramma zorgt voor een snellere verduurzaming van de gebouwde omgeving en maatschappelijk vastgoed. Daarom geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geld voor het ontzorgingsprogramma. Dit moet eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen bij de verduurzamingsopgave. 

Link

Aanmelden

Tot en met december 2023 kunnen we ruim 100 eigenaren in Gelderland ondersteunen. Hierbij geldt het principe: aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De eerste 100 vastgoedeigenaren die binnen de criteria vallen kunnen deelnemen. Wilt u meer weten over het programma, heeft u een vraag, of wilt u zich aanmelden neem dan contact met ons op.