Klimaatklaar Gelderland: het ontzorgingsprogramma voor klein maatschappelijk vastgoed

Bezit u klein maatschappelijk vastgoed en heeft u behoefte aan kennis of advies om gebouw(en) te verduurzamen? Maak kosteloos gebruik van Klimaatklaar Gelderland: het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed.
zonnenpanelen op een dak met op de achtergrond een oud schoolgebouw

Kennis en hulp bij verduurzaming

In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Samen zijn we hard op weg naar een duurzame toekomst. De provincie, inwoners maar ook gebouweigenaren dragen hieraan bij. Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed kan het verduurzamen van gebouwen een uitdaging zijn. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan kennis en/of mankracht. Waar begint u, wat kan wel of niet doen en welk aanbod is er? Daarom bieden we eigenaren van maatschappelijk vastgoed ondersteuning en begeleiding op maat. Tot en met december 2024 kunnen eigenaren kosteloos gebruik maken van kennis en advies, gegeven door duurzaamheidscoaches. We bieden één op één coaching aan en groepscoaching.

Het programma

Eén op één coaching

Samen met de coach kiest u met welk(e) gebouw(en) u aan de slag gaat. Misschien heeft u al een duidelijk ambitie of ideeën. Of nog helemaal niet. De coach helpt u stap voor stap naar een uitvoerbaar plan. Na een energiescan bepaalt u op basis van het advies welke verduurzamingsmaatregelen nodig zijn. Kosten die u maakt om de duurzaamheids-maatregelen te nemen, vallen niet binnen het programma.

 

Bekijk meer informatie in de brochure.

Groepscoaching

Vastgoedeigenaren staan vaak voor dezelfde uitdagingen, kunnen veel van elkaar leren en hebben soms een stok achter de deur nodig om stappen te maken. Daarom starten we in 2023 met groepscoaching. Tijdens een aantal bijeenkomsten werkt u met een groep gelijkgestemde vastgoedeigenaren in een half jaar aan uw eigen duurzaamheidsopgave. Aan het eind heeft iedereen een concreet, uitvoerbaar investeringsplan.

Lees meer over groepscoaching.

Aanmelden

Tot en met december 2024 kunnen we eigenaren in Gelderland ondersteunen. Hierbij geldt het principe: aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De eerste vastgoedeigenaren die binnen de criteria vallen kunnen deelnemen. Wilt u meer weten over het programma, heeft u een vraag, of wilt u zich aanmelden neem dan contact met ons op.

Klimaatklaar Gelderland

Landelijke opgave, regionale aanpak

Het ontzorgingsprogramma zorgt voor een snellere verduurzaming van de gebouwde omgeving en maatschappelijk vastgoed. Daarom geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geld voor het ontzorgingsprogramma. Dit moet eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed helpen bij de verduurzamingsopgave. 

Download de brochures over het programma