Warmtetransitie

We schakelen af van aardgas en gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. Daarvoor werken we nauw samen met het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijf Alliander in de omschakeling naar duurzame warmtebronnen.
Warmtetransitie

De warmtetransitie is niet alleen een technische en financiële opgave, maar ook een sociale opgave. De gevolgen van de warmtetransitie worden zichtbaar in elke wijk, in elke straat en achter elke voordeur. Gemeenten hebben de regie over de warmtetransitie. Wij ondersteunen gemeenten om de transitie te versnellen. Op deze pagina leest u over een aantal van de instrumenten.

Handige links

Het Expertteam Warmte

Gemeenten beslissen zelf hoe ze de warmtetransitie lokaal vormgeven. Het Expertteam Warmte biedt alle gemeenten technische ondersteuning met kennis over bijvoorbeeld warmtetechnieken, financiering en juridische zaken.

Wijk van de Toekomst

Het programma Wijk van de Toekomst begeleidt bewonersinitiatieven, gemeenten en andere partijen bij het toekomstbestendig maken van de wijken. Deelnemers krijgen project-, proces-, communicatie- en participatieondersteuning bij de uitvoering van de wijkplannen. Zo versnellen we de warmtetransitie in de wijk.

Gelders Warmte Infra bedrijf

Geen aardgas meer in de woningen maar duurzame warmte van de restwarmte van een bedrijf, oppervlaktewater of uit de aarde die via warmtenetten naar woningen wordt gebracht. Zo gaan we meer Gelderse woningen verwarmen de komende jaren. In Gelderland liggen al warmtenetten die vaak bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zijn aangelegd. De markt pakt op dit moment de aanleg van nieuwe warmtenetten bij bestaande woningen niet voldoende op. De provincie ziet een rol voor de overheid om de aanleg te versnellen. Samen met Alliander, IEG fonds (van OostNL) en gemeenten werken we aan het oprichten van een Gelders Warmte infrabedrijf. Dit bedrijf moet warmteleidingen gaan leggen en samen met (lokale) warmteleveranciers de gebouwde omgeving van warmte voorzien. Hoe het precies eruit gaat zien werken we nu verder uit.