Warmtetransitie

We schakelen af van aardgas en gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. Daarvoor werken we nauw samen met het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijf Alliander in de omschakeling naar duurzame warmtebronnen.

De warmtetransitie is niet alleen een technische en financiële opgave, maar ook een sociale opgave. De gevolgen van de warmtetransitie worden zichtbaar in elke wijk, in elke straat en achter elke voordeur. Gemeenten hebben de regie over de warmtetransitie. Wij ondersteunen gemeenten om de transitie te versnellen. Op deze pagina leest u over een aantal van de instrumenten en vindt u meer informatie over warmtebronnen.

Het Expertteam Warmte

Gemeenten beslissen zelf hoe ze de warmtetransitie lokaal vormgeven. Het Expertteam Warmte biedt alle gemeenten technische ondersteuning met kennis over bijvoorbeeld warmtetechnieken, financiering en juridische zaken.

Wijk van de Toekomst

Het programma Wijk van de Toekomst begeleidt bewonersinitiatieven, gemeenten en andere partijen bij het toekomstbestendig maken van de wijken. Deelnemers krijgen project-, proces-, communicatie- en participatieondersteuning bij de uitvoering van de wijkplannen. Zo versnellen we de warmtetransitie in de wijk.

Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB)

Geen aardgas meer in de woningen maar duurzame warmte van de restwarmte van een bedrijf, oppervlaktewater of uit de aarde die via warmtenetten naar woningen wordt gebracht. Zo gaan we meer Gelderse woningen verwarmen de komende jaren. In Gelderland liggen al warmtenetten die vaak bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zijn aangelegd. In de bestaande wijken blijft de ontwikkeling van warmtenetten echter achter. Terwijl warmtenetten een duurzame en betaalbare oplossing kunnen zijn voor het vervangen van aardgas. De provincie ziet een rol voor de overheid om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Samen met Firan (van Alliander) en het Innovatie- en Energiefonds (van Oost NL) hebben we het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) opgericht. Dit bedrijf ondersteunt Gelderse gemeenten bij het ontwikkelen, leggen en onderhouden van warmteleidingen. Samen met (lokale) warmteleveranciers kunnen we zo de gebouwde omgeving van duurzame warmte voorzien. Binnenkort volgt meer informatie op de website gwib.nl

Duurzame warmtebronnen

We gebruiken nu nog vaak aardgas voor het verwarmen van gebouwen en industriële processen. Maar er zijn in Gelderland ook andere, duurzame warmtebronnen waar we gebruik van kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld warmte halen uit oppervlakte-, of rioolwater, de zon, of diep uit de bodem (geothermie). Provincie Gelderland ondersteunt de zoektocht naar alternatieven en werkt mee aan onderzoeken en experimenten. Binnenkort is de Warmteatlas beschikbaar. De Warmteatlas geeft gemeenten informatie over de verschillende warmtebronnen. Ook staat er informatie op over de vraag naar warmte en warmtenetten.

Vormen van warmtetransitie