Lokale warmtetransitie

In 2050 is elk gebouw aardgasvrij. Voor de verwarming van huizen en gebouwen stappen we over naar duurzame bronnen. Gemeenten hebben hier de leiding in. Wij helpen en ondersteunen gemeenten bij het zoeken naar collectieve mogelijkheden zoals het aanleggen van een warmtenet en het verminderen van energiearmoede.

Gemeenten hebben de regierol

Gemeenten hebben, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, de regierol in de lokale warmtetransitie. Zij kennen de lokale situatie en zien waar mogelijkheden zijn. Bovendien hebben gemeenten nauw contact met de lokale spelers en hebben zij het beste zicht op initiatieven en de wensen en zorgen van gebouweigenaren en gebruikers. Zij maken het plan (transitievisie warmte) en gaan gebied voor gebied, duidelijkheid bieden aan bewoners en gebouweigenaren over het alternatief voor aardgas en het bijbehorende tijdspad. Wij ondersteunen gemeenten om de transitie te versnellen. Op deze pagina leest u over een aantal van de instrumenten.
Het Expertteam Warmte

Het Expertteam helpt Gelderse gemeenten in de warmtetransitie met praktische ondersteuning en kennis. Dit doen ze met kennis op verschillende onderdelen, zoals: warmtetechnieken, organisatievraagstukken (ook wel governance genoemd), financiering en juridische zaken. En altijd op maat voor uw gemeente en uw vraagstuk. 

 

 

 

Bekijk hoe het Expertteam kan helpen.

Collectieve warmtenetten (GWIB)

Warmtenetten zijn een duurzame en betaalbare oplossing voor het vervangen van aardgas. Met het Gelders warmte infrabedrijf (GWIB) willen we de aanleg van warmtenetten in bestaande woonwijken versnellen. Het GWIB ondersteunt Gelderse gemeenten bij het ontwikkelen, leggen en onderhouden van warmteleidingen. Samen met (lokale) warmteleveranciers kunnen we de gebouwde omgeving van duurzame warmte voorzien.  

Bekijk meer informatie.

Wijk van de Toekomst

Het programma Wijk van de Toekomst begeleidt bewonersinitiatieven, gemeenten en andere partijen bij het toekomstbestendig maken van de wijken. Deelnemers krijgen project-, proces-, communicatie- en participatieondersteuning bij de uitvoering van de wijkplannen. Zo versnellen we de warmtetransitie in de wijk. 

 

 

 

 

Wijk van de Toekomst voor gemeenten.

Ontwikkelprogramma geothermie

We hebben in Gelderland andere, duurzame, warmtebronnen. We kunnen bijvoorbeeld warmte halen uit oppervlakte-, of rioolwater, de zon, of diep uit de bodem (geothermie). Provincie Gelderland ondersteunt de zoektocht naar alternatieven en werkt mee aan onderzoeken en innovatie. Zo bieden we het ontwikkelprogramma geothermie Gelderland aan. Hiermee willen we de knelpunten en oplossingen rondom geothermie verkennen en kennis en ervaring uitwisselen. 

 

Contact

Wilt u gebruik maken van een van de instrumenten? Bent u benieuwd welke Gelderse gemeenten met hetzelfde vraagstuk als u worstelen? Of wilt u meer informatie over ons ontwikkelprogramma geothermie? Laat het ons weten.