Energie opwek

De energietransitie heeft een grote impact op onze samenleving en omgeving. Voor de opwek van energie zijn windmolens en zonnepanelen op daken noodzakelijk. Maar we kijken ook verder, want een bredere energiemix in de toekomst is nodig. We onderzoeken bijvoorbeeld wat kernenergie kan betekenen voor Gelderland.

De 6 regionale energiestrategieën (RES)

De omschakeling naar duurzame elektriciteit en warmte gaat niet in 1 keer. Hier is 30 jaar tijd voor uitgetrokken. Met gemeenten, waterschappen en netbeheerders zoeken we naar goede plekken voor de opwek van wind- en zonne-energie. De plannen staan per regio in een Regionale Energiestrategie (RES).

Bevoegd gezag: gemeente of provincie?

Animaties

Bekijk deze 3 animaties waarin we uitleggen hoe we bij de aanvraag van een windpark omgaan met onze rol als bevoegd gezag. En hoe dit past bij de gemaakte afspraken in de RES-regio’s.

Windladder

In deze eerste animatie leggen we uit wat er komt kijken bij de aanvraag van een windpark.


Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

Situatie 1

In deze animatie leggen we uit wat de vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor een windpark dat binnen een RES-gebied ligt.

Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

Situatie 2

In deze animatie leggen we uit wat de vervolgstappen zijn als er een aanvraag is voor een windpark dat buiten een RES-gebied ligt.

Klik op de afbeelding om de animatie te openen.

50% Lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we bij opwekking van duurzame energie op land ernaar streven dat inwoners voor minstens de helft mee kunnen profiteren van het project. Bijvoorbeeld door voor een deel eigenaar te worden van een windmolen- of zonnepark. Of doordat een deel van de winst in een buurtprojecten geïnvesteerd wordt.  

Een bredere energiemix

Op dit moment zijn zonne- en windenergie de belangrijkste technieken voor opwek van elektriciteit. Maar we kijken ook verder, want een bredere energiemix in de toekomst is nodig. Dus we bieden ruimte voor innovatie en onderzoeken wat bijvoorbeeld waterkracht en kernenergie kunnen betekenen voor Gelderland. We stimuleren de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen en -dragers zoals waterstof.

Beleidslijn Windenergie

We werken aan een aanpassing van ons beleid, zodat deze in overeenstemming is met de RES 1.0 plannen.