De 6 Regionale Energiestrategieën

De omschakeling naar duurzame elektriciteit en warmte gaat niet in 1 keer. Hier is 30 jaar tijd voor uitgetrokken. Met gemeenten, waterschappen en netbeheerders zoeken we naar goede plekken voor de opwek van wind- en zonne-energie. De plannen staan per regio in een Regionale Energiestrategie (RES).
zonnepanelen op water

Locaties voor zonne- en windenergie (het RES bod) 

De 6 regio’s werkten, ieder op hun eigen manier aan globale, voorlopige zoekgebieden. De zoekgebieden staan in de RES 1.0 (ook wel het RES bod genoemd). Dit bod is in 2021 vastgesteld door alle betrokken besturen. Langzamerhand wordt steeds duidelijker welke plekken het meest geschikt zijn. Hierbij wegen we veel dingen af:  

  • Waar is de grootste energiebehoefte? 
  • Past het in de ruimte? 
  • Is het schadelijk voor de natuur? 
  • Blijft er voldoende leefgebied voor de dieren? 
  • Houden we genoeg rekening met de gebieden waar we schoon drinkwater oppompen? 
  • Waar zijn radar- en vliegroutes.  

Het is dus een grote puzzel. Ook onderzoeken we welke andere warmtebronnen dan aardgas woningen en gebouwen kunnen verwarmen.  

Wat is de laatste stand van zaken?

Participatie

Participatie over duurzame energie kan vanaf het moment dat een initiatiefnemer een plan voor een windproject indient. Bijvoorbeeld tijdens (digitale) bijeenkomsten, door enquêtes, burgerpanels en aan participatietafels. De initiatiefnemer van een windpark, gemeenten, RES-regio’s en provincie maken participatie mogelijk.

Meer informatie

Wat, waarom en wie besluit wanneer