Aanpak netcongestie

Netcongestie (file op ons elektriciteitsnetwerk) heeft een enorme impact op onze energievoorziening en toekomstplannen. Wij willen er, samen met partners, alles aan doen om te voorkomen dat het Gelderse net op slot gaat. Dit doen we met het programma GEIS en actieplannen.

Wat is netcongestie?

Het elektriciteitsnetwerk bestaat uit kabels en leidingen die elektriciteit vanaf centrales, windmolens of zonneparken, via onderstations, naar huizen en bedrijven transporteren. Er ontstaat netcongestie wanneer er te veel elektriciteit, tegelijkertijd door de kabels moet. Hierdoor vertraagt de stroom of loopt het vast (stroomstoring). De problemen ontstaan doordat we vaak op hetzelfde moment, veel energie gebruiken, of opwekken. Zoals op hete zomerdagen wanneer veel airconditioners tegelijk draaien en zonnepanelen maximaal leveren. Vergelijk netcongestie dan met de ochtendspits op de snelweg. Om netcongestie aan te pakken, kunnen we hetzelfde doen als bij het voorkomen van files op de weg: we bouwen alternatieve routes, voegen extra rijstroken toe of moedigen reizigers aan om buiten de spitsuren te reizen.

Urgentie op korte termijn

De druk op het elektriciteitsnet is in Flevoland, Gelderland en Utrecht het grootst. En de gevolgen zijn groot. Onbeperkt elektriciteit, altijd en overal is niet langer vanzelfsprekend. Nu al kunnen grote bedrijven en sommige woningbouwprojecten niet worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Als er nu niets verandert, is vanaf 2026 ook voor kleinverbruikers zoals woningen, laadpalen en kleine bedrijven elektriciteit geen vanzelfsprekendheid meer. Deze problemen raken alle Gelderlanders. In Gelderland werken we daarom aan het programma GEIS en daarnaast zetten we in op concrete, korte termijn acties.

Programma GEIS: energiesysteem van de toekomst 

De situatie is ernstig, daar zijn we ons van bewust. Het is nodig om de energie infrastructuur uit te breiden en het energiesysteem aan te passen voor de toekomst. Dit is niet alleen in Gelderland een probleem, maar in heel Nederland. Daarom is er in elke provincie een Energyboard opgericht. Hierin werken provincies, energieregio’s en netbeheerders samen. In onze provincie is de aanpak Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS) opgezet. 

De 3 programmaonderdelen van GEIS:

Wat doet provincie Gelderland (nog meer)?

Lobby

Voor veel maatregelen hebben we het Rijk nodig. Soms is een aanpassing van de wet nodig. Zodat we in deze crisissituatie buiten de regels om kunnen beginnen. Dat doen we dan in goed overleg met betrokkenen. 

Actieplan bedrijven

Er is een wachtlijst met bedrijven die op een aansluiting wachten. We spannen ons in om die bedrijven te helpen. We ontwikkelden een handreiking voor ondernemers, ondersteunen innovaties en bijvoorbeeld energyhubs

Actieplan wonen

Op het gebied van woningbouw zien we knelpunten ontstaan. Met dit actieplan kijken we naar wat er wel kan. Om op korte termijn toch zoveel mogelijk woningen aan te kunnen sluiten.

Creatieve oplossingen

We moedigen creatieve oplossingen aan, wijken af van gebaande paden en denken mee met de netbeheerder. Zo kan de uitbreiding van een onderstation doorgaan, doordat we het grasveld ernaast niet bemesten en zo genoeg stikstof besparen.