Kennisgeving voorgenomen onderhandse pachtuitgifte

Jaarlijks geeft de provincie cultuurgronden in pacht uit, zo ook in 2023. Naast de openbare uitgifte zullen Gedeputeerde Staten sommige gronden niet openbaar (‘onderhands’) uitgeven.

Dit doen ze alleen wanneer sprake is van een bestaande contractuele verplichting of andere aantoonbare, zwaarwegende redenen.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke gronden Gedeputeerde Staten onderhands uitgeven en om welke reden zij dit doen.

Publicatiedatum 19 april 2023
Objectnr.2023GemeentenaamKadastrale aanduidingMotivatie
  Kad. gemeenteSectieNummer 
B-110BronckhorstKeppelG1113Inrichting in najaar 2023/ specifieke beheereisen
B-111Doesburg

Doesburg

Doesburg

B

B

1295

2467

Inrichting in najaar 2023/ specifieke beheereisen
Objectnr.2023
B-110
Gemeentenaam
Bronckhorst
Kadastrale aanduiding
Keppel
Motivatie
G
1113
Inrichting in najaar 2023/ specifieke beheereisen
Objectnr.2023
B-111
Gemeentenaam
Doesburg
Kadastrale aanduiding

Doesburg

Doesburg

Motivatie

B

B

1295

2467

Inrichting in najaar 2023/ specifieke beheereisen

Gedeputeerde Staten gaan 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie over tot het verpachten van bovenstaande percelen.

Een ieder die zich niet kan verenigen met de voorgenomen verpachting kan zich binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie schriftelijk melden bij de provincie. Dit kunt u doen door het sturen van een email aan post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2023-000015 waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verpachting.