Kennisgeving voorgenomen onderhandse pachtuitgifte

Jaarlijks geeft de provincie cultuurgronden in pacht uit, zo ook in 2024. Naast de openbare uitgifte zullen Gedeputeerde Staten sommige gronden niet openbaar (‘onderhands’) uitgeven.

Dit doen ze alleen wanneer sprake is van een bestaande contractuele verplichting of andere aantoonbare, zwaarwegende redenen.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke gronden Gedeputeerde Staten onderhands uitgeven en om welke reden zij dit doen.

Publicatiedatum 5 maart 2024.

Zaaknummer 2024-000077

GemeenteKadastrale aanduidingMotivatie
 Kad. gemeenteSectieNummer 
BrummenBrummen 195Specifieke beheereisen
DoesburgDoesburg 1295Inrichting in najaar/spec.beheereisen
DoesburgDoesburgB2467Inrichting in najaar/spec.beheereisen
MontferlandDidamR139Strook in berm
DrutenDruten G196Contractuele verplichtingen
Neder-BetuweEchteld236Specifieke beheereisen
BerkellandGeesterenL701Ontsluiting
LingewaardHuissenC731Ontsluiting
BronckhorstKeppelG1113Inrichting in najaar/spec.beheereisen
RhedenVelpB825Ontsluiting
VoorstVoorstH861Contractuele verplichtingen
WestervoortWestervoortA7197Specifieke beheereisen
     
OverbetuweElstM1443RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1457RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1485RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1632RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1694RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1695RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1894RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1896RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1897RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1935RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1942RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1944RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1947RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1951RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1953RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1955RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1957RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1959RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1966RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1968RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1970RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1996RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM1998RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM2008RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM2018RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM2020RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM2021RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElstM2023RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweElst5250RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweValburgI2131RTG /  contractuele verplichtingen
OverbetuweValburg K737RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Brummen
Kadastrale aanduiding
Brummen 
Motivatie
195
Specifieke beheereisen
Gemeente
Doesburg
Kadastrale aanduiding
Doesburg 
Motivatie
1295
Inrichting in najaar/spec.beheereisen
Gemeente
Doesburg
Kadastrale aanduiding
Doesburg
Motivatie
B
2467
Inrichting in najaar/spec.beheereisen
Gemeente
Montferland
Kadastrale aanduiding
Didam
Motivatie
R
139
Strook in berm
Gemeente
Druten
Kadastrale aanduiding
Druten 
Motivatie
G
196
Contractuele verplichtingen
Gemeente
Neder-Betuwe
Kadastrale aanduiding
Echteld
Motivatie
236
Specifieke beheereisen
Gemeente
Berkelland
Kadastrale aanduiding
Geesteren
Motivatie
L
701
Ontsluiting
Gemeente
Lingewaard
Kadastrale aanduiding
Huissen
Motivatie
C
731
Ontsluiting
Gemeente
Bronckhorst
Kadastrale aanduiding
Keppel
Motivatie
G
1113
Inrichting in najaar/spec.beheereisen
Gemeente
Rheden
Kadastrale aanduiding
Velp
Motivatie
B
825
Ontsluiting
Gemeente
Voorst
Kadastrale aanduiding
Voorst
Motivatie
H
861
Contractuele verplichtingen
Gemeente
Westervoort
Kadastrale aanduiding
Westervoort
Motivatie
A
7197
Specifieke beheereisen
Gemeente
 
Kadastrale aanduiding
 
Motivatie
 
 
 
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1443
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1457
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1485
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1632
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1694
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1695
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1894
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1896
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1897
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1935
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1942
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1944
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1947
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1951
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1953
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1955
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1957
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1959
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1966
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1968
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1970
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1996
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
1998
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
2008
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
2018
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
2020
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
2021
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
M
2023
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Elst
Motivatie
5250
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Valburg
Motivatie
I
2131
RTG /  contractuele verplichtingen
Gemeente
Overbetuwe
Kadastrale aanduiding
Valburg 
Motivatie
K
737
RTG /  contractuele verplichtingen

Gedeputeerde Staten gaan 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie over tot het verpachten van bovenstaande percelen.

Een ieder die zich niet kan verenigen met de voorgenomen verpachting kan zich binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie schriftelijk melden bij de provincie. Dit kunt u doen door het sturen van een email aan post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2024-000077 waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de voorgenomen verpachting.