N811: Lobith - Babberich

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N811: Lobith - Babberich.

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N811 tussen Lobith (rotonde Halve Maan) en Babberich (rotonde Dorpsstraat/N336). We vervangen de toplaag van het asfalt. En we nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We kunnen alle maatregelen die we eerder verkenden, gaan uitvoeren. Dat bereiden we nu voor. De werkzaamheden voor de N811 stemmen we af op de ontwikkelingen in Het Gelders Eiland en op de werkzaamheden aan de N812 tussen Babberich en Beek. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen voor de N811.

Werkzaamheden

  • Asfaltonderhoud
  • Aanpassen kruispunt met Herwensedijk, met Molenstraat, met Polderdijk
  • Wijzigen busroute en daarvoor aanleggen nieuwe bushaltes in Herwen en Babberich en opheffen bussluis vanaf de Zwanenwaay
  • Optimaliseren bebouwde komgrens Babberich en vergroenen Witte Kruis in Babberich
  • Kabels en leidingen weghalen bij de bruggen over de Oude Rijn

Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u de ontwerptekeningen van de maatregelen en een presentatiefilm over de plannen.

Naar verwachting voeren we alle werkzaamheden in de 2e helft van 2023 uit. Mogelijk vinden er voor die tijd al kleine onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Busroute

We wijzigen de busroute, zodat de bus niet meer door de kernen van Herwen en Babberich rijdt, maar via de N811 gaat. Daarom maken we 3 nieuwe haltes: in Herwen bij het kruispunt met de Herwensedijk/Molenstraat en bij de rotonde met de Aerdtsedijk/Molenstraat. En in Babberich bij de aansluiting met de De Neréestraat. In de ontwerptekeningen onder ‘Documenten’ ziet u de locaties van de nieuwe haltes. In Babberich halen we ook de bussluis weg omdat deze met de gewijzigde busroute niet meer nodig is.

Voor het plaatsen van de nieuwe bushaltevoorzieningen bij de rotonde Aerdtsedijk/Molenstraat is het nodig dat we bomen kappen. Naar verwachting gaat dat om ongeveer 18 bomen. Een aantal daarvan is ook aangetast door de essentaksterfte. De te kappen bomen compenseren we met nieuwe bomen aan de zuidkant van de rotonde. In de verkenningsfase hebben we hierover al gesproken met de dorpsraden en met een contactpersoon van IVM.

Bomen

Voor de plannen rondom bomen maken we een integraal inrichtingsplan. Daarin staat bijvoorbeeld waar we nieuwe bomen planten ter compensatie van de kap voor de bushaltes. Maar we maken ook een vervangingsplan voor de bomenlaan tussen Lobith en de rotonde bij Herwen. Die bomen hebben naar verwachting een levensduur van 5 tot 15 jaar. We maken een plan zodat bij uitval van individuele bomen, er nieuwe bomen toekomstbestendig worden aangeplant.

Landbouwverkeer op hoofdrijbaan

Voorheen gold er een verbod voor landbouwverkeer op de N811 Batavenweg, tussen de rotonde Halve Maan bij Lobith en de aansluiting op de Brugweg (kilometer 1,730 tot kilometer 4,300). Landbouwvoertuigen moesten rijden via lokale wegen, zoals de Polderdijk in Herwen. Maar daar fietsen ook aanwonenden, scholieren en toeristen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Om die reden staan we nu toch het landbouwverkeer toe op de N811. We hebben de bebording langs de weg daarop aangepast.

Het Gelders Eiland

De N811 ligt in het gebied ‘Gelders Eiland’. De gemeente Zevenaar werkt samen met de provincie en de verschillende dorpsraden aan plannen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Gelders Eiland te verbeteren. We stemmen de plannen voor de N811 af met de gemeente Zevenaar, de politie en de dorpsraden van Herwen en Babberich. De werkzaamheden aan het Witte Kruis bereiden we in nauw overleg met de gemeente voor.

Ook vinden waarschijnlijk in 2023 werkzaamheden aan de provinciale weg N812 tussen Babberich en Beek plaats. We stemmen de werkzaamheden op elkaar af en zorgen ervoor dat de werkzaamheden niet gelijktijdig worden uitgevoerd.

Presentatiefilm

De voorbereidingen en gesprekken leiden tot plannen voor verbetering van en rond de weg. Deze plannen lichten we toe in deze korte presentatiefilm.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.