A50-corridor Nijmegen-Eindhoven

Op de A50 Nijmegen – Eindhoven staan vaak files. Provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en het Rijk werken aan oplossingen in 2 werksporen.

De A50 is rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven zwaar belast en kent veel files. Dat geeft veel vertraging en is vervelend voor automobilisten. De gevolgen treffen iedereen die in de regio woont of werkt en gebruik moet maken van de A50. We verwachten dat de bevolking de komende jaren groeit en dat daardoor de problemen op en in de regio rondom de A50 verder toenemen. Ingrijpen is dus echt nodig. Daarom besloten provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en het Rijk om de files op de A50 en de doorstroming van het verkeer op het onderliggende wegennet samen aan te pakken.

Nieuwsbrieven

Onderzoek naar problemen op de A50

In 2019 deden provincie Gelderland samen met provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de problemen op de A50. Uit dat MIRT-onderzoek bleek dat de files op de A50 ervoor zorgen dat de regio minder goed kan concurreren met andere regio’s. Ook bleek dat er meer verkeer op provinciale wegen rijdt om zo de files te ontwijken. Dat veroorzaakt geluidsoverlast en is slecht voor de luchtkwaliteit.

De provincies, gemeenten en het bedrijfsleven besloten daarom om samen met het Rijk te werken aan oplossingen voor de A50. Dat doen we in 2 werksporen:

 1. de MIRT-verkenning en
 2. de Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak.

Maatregelen aan de infrastructuur: de MIRT-verkenning

In het eerste werkspoor wordt een MIRT-verkenning voor de A50 uitgewerkt. Daarin onderzoeken we welke maatregelen er in infrastructuur mogelijk zijn om de problemen op te lossen. We kijken eerst breed naar welke mogelijkheden er allemaal zijn om de doorstroming te verbeteren en files tegen te gaan. Vervolgens beoordelen we welke maatregelen het beste passen. In het najaar van 2023 willen we een lijst met haalbare maatregelen klaar hebben. Op basis hiervan beslist de minister van Infrastructuur en Waterstaat welke maatregelen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Zie voor meer informatie: Project | A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven | MIRT trajecten

Strategische Agenda en mobiliteitsaanpak

Het tweede werkspoor is de ‘Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak’. Voor dit spoor hebben we ons een beeld gevormd van de kenmerken van de mobiliteit in het gebied rondom de A50. Zo weten we dat:

 • de auto een belangrijk vervoermiddel is en ook blijft;
 • er kansen liggen op het gebied van openbaar vervoer;
 • de afstanden die mensen reizen vaak niet haalbaar zijn met de fiets;
 • het verkeer op de corridor niet goed doorstroomt en
 • er veel logistieke bedrijven in het gebied gevestigd zijn die belangrijk zijn voor de regio.

Die verschillende kenmerken en ontwikkelingen op ruimtelijk, demografisch en economisch vlak hebben allemaal invloed op de bereikbaarheid van de regio. We werken een mobiliteitsaanpak uit met daarin meerdere oplossingen voor de problemen op de A50 en het gebied eromheen. Dat doen we samen met de gemeenten, de provincies, het ministerie van I&W, en de regio's Groene Mertropool en Noord-Oost Brabant. 

Voor de probleemanalyse en agendavorming voor de Strategische Agenda zijn in 2020 en 2021 stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd.

 

Op basis van de Strategische Agenda worden in 2023 de volgende onderzoeken uit de Mobiliteitsaanpak A50 uitgevoerd:

 • kansen voor slimme samenwerkingen voor optimalisatie van goederenvervoer binnen de corridor A50
 • onderzoek naar een snelle busverbinding tussen Nijmegen en Eindhoven
 • studie naar kleine maatregelen aan de wegen rondom de rijksweg A50
 • onderzoek naar mogelijkheden voor een doorfietsroute tussen Wijchen en Oss

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.