N319: Ruurlo - Groenlo

De N319 tussen Ruurlo (vanaf de N315) en Groenlo (N18) was toe aan groot onderhoud. We vervingen de brug over de Meibeek, renoveerden diverse rotondes en pasten de kruising met de Veldpapendijk aan. Ook verbeterden we het asfalt en de bermen van de parallelweg.

Verkeersveiligheid

Met de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre en de politie onderzochten wij welke knelpunten we tijdens het groot onderhoud kunnen oplossen. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid verlaagden we op de parallelweg de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur. Op de kruising Veldpapendijk veranderden we het voorsorteervak naar een middengeleider. Fietsers kunnen dan gemakkelijker oversteken.

Meestal combineren we werkzaamheden van groot onderhoud ook met andere aanpassingen op en rond de weg. In dit geval was het de bedoeling om ook maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de bomenlaan te herstellen. We hebben besloten om de plannen hiervoor te laten wachten op het nieuwe bomen- en bosbeleid.

Herstel bomenlaan

De N319 kenmerkt zich door een historische bomenlaan in de bermen van de hoofdrijbaan en de parallelweg. De laatste tientallen jaren raakte de bomenlaan in verval. Daarnaast zijn er een aantal ongelukken geweest waarbij weggebruikers, tegen een boom botsten, soms met een fatale afloop.

Het was de bedoeling om het groot onderhoud (PDF 2,2 MB) te combineren met het herstel van de bomenlanen (PDF 2 MB).  

We lieten voor het aanvragen van de kapvergunning (herstel bomenlaan), op verzoek van de gemeente Berkelland, aanvullende onderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld naar de verplantbaarheid en de vitaliteit van de bomen. De aanvraag voor een kapvergunning leidde tot onbegrip en weerstand onder een deel van de bevolking. Daarom is de aanvraag voor de kapvergunning in overleg met de gemeente Berkelland ingetrokken.

Bomen- en bosbeleid

Ons College heeft de Staten met een brief geïnformeerd over het toekomstige bomen- en bosbeleid en de relatie met de projecten die in voorbereiding zijn. We werken nu aan dit beleid. We weten nog niet wat dit nieuwe beleid gaat betekenen voor de N319 en de plannen voor het herstel bomenlaan. We verwachten dat het nieuwe bos- en bomenbeleid medio 2020 gereed is. Het groot onderhoud kunnen we niet nog langer uitstellen. Daarom hebben we het herstel van de bomenlaan losgekoppeld van die werkzaamheden. Antwoord op de gestelde vragen leest u in een door ons opgesteld overzicht.

Documenten

Let op: dit is een verkleinde PDF. Ontvangt u liever de originele versie (454 MB)? Neem dan contact op ons op. U ontvangt dan een e-mail met een download-link. Of bekijk de poster in het informatiecentrum N319, Stationsstraat 12 in Ruurlo.

Deze documenten gaan over de originele plannen, de combinatie van groot onderhoud met andere maatregelen. Inmiddels is het groot onderhoud losgekoppeld van het herstel van de bomenlaan.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.