Beheer van bomen langs provinciale wegen

Langs provinciale wegen staan zo’n 81.500 bomen. Ze zijn erg bepalend voor de uitstraling van het landschap. Insecten en vogels wonen er fijn en bij felle zon geven ze schaduw. Daarom zorgen we ervoor dat de bomen langs wegen zo lang mogelijk gezond ben veilig blijven.
brug in de natuur

Boomveiligheidscontrole en registratie

We pakken het beheer van al deze bomen planmatig aan. Voor bijna elke boom houden we een paspoort bij. Daarin staat hoe het met de gezondheid is gesteld, welk onderhoud we plegen en wat er al aan onderhoud gedaan is. We inspecteren de bomen 1 keer per 3 jaar. Een boom waaraan iets mankeert controleren we jaarlijks. Zijn er twijfels over de veiligheid van een boom? Dan doen we extra onderzoek, bijvoorbeeld bij een spechtengat. 

Onderhoudsmaatregelen

Snoeien

Levensduur verlengen

Kappen en herplantplicht

Grondstof hergebruiken

Het grootste gedeelte van het vrijgekomen hout verkopen we aan de meubelindustrie of woningbouw. Of we leveren het aan zorginstellingen, om bijvoorbeeld nestkastjes van te maken. Hout en takken die hier niet geschikt voor zijn, gebruiken we om spaanplaten van te maken.

Bermen

De bomen langs onze wegen staan bijna altijd in de berm. Onderhoud aan de berm is daarom bijna even belangrijk voor de gezondheid van de boom als het onderhoud aan de boom zelf. De boomwortels halen namelijk water en zuurstof uit de berm. We hebben verschillende manieren om de berm te onderhouden. Lees meer hierover op onze pagina over ecologisch bermbeheer.

Handboek bomen voor professionals

Bij alle werkzaamheden aan provinciale wegen houden we rekening met bomen langs de weg. Schade aan bomen beperken en voorkomen we zoveel mogelijk. Het Handboek Bomen is er als leidraad voor professionals.