Ecologisch bermbeheer

We beheren bermen langs provinciale wegen ecologisch. Door op een speciale manier te maaien en het maaisel af te voeren. Zo komen weer steeds meer verschillende soorten planten en dieren in onze bermen voor.
berm met bloemen

Wat is ecologisch bermbeheer?

Over ecologisch bermbeheer ontstaat nog altijd nieuwe kennis met nieuwe inzichten. Van 1996 tot ongeveer 2017 keken we vooral naar de biodiversiteit op basis van planten.  De laatste jaren bekijken we ook hoe we dit kunnen combineren met het belang van insecten. Dit betekent dat we bermen niet wekelijks maaien, maar kruiden de kans geven om te bloeien. Zodat insecten en kleine dieren in de berm kunnen overleven. Jaarlijks laten we een kwart van onze bermen inspecteren door een ecoloog. Op basis van zijn bevindingen geeft hij ons een beheeradvies waarmee we de natuurwaarde verhogen.

 

Aandachtspunten

Meer informatie

Leernetwerk ecologisch bermbeheer

Dankzij 12 jaar onderzoek en monitoring is veel kennis en ervaring opgedaan. Dit delen we graag met Gelderse gemeenten en waterschappen. Daarom is aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd het ‘leernetwerk ecologisch bermbeheer’ op te zetten. In 2019 is dit leernetwerk succesvol gestart.