Biodiversiteit in bermen

Bloem- en kruidenrijke bermen zijn belangrijk voor insecten en daarmee de biodiversiteit als geheel. De variatie aan bloemen en kruiden langs wegen neemt toe door de bermen ecologisch te beheren.
Bloemen in de berm

Ecologisch bermbeheer houdt in dat we minder vaak maaien. Zodat insecten en andere kleine dieren in leven blijven, en kruiden de kans krijgen om te bloeien. Voor ecologisch bermbeheer worden inheemse zadenmengsels gebruikt. Dit zijn zaden van planten en bloemen die hier van nature voor- komen of kwamen. We vragen aan gemeenten om dit voorbeeld te volgen. 


Video's met voorbeelden

Onderstaande video's laten inspirerende voorbeelden zien van bloemrijke bermen, het toepassen van streekeigen zaden en het delen van kennis over ecologisch bermbeheer.