N838: Fietsbrug over de Linge met donorhout

In 2024 wordt de fiets- en voetgangersbrug over de Linge vervangen. De nieuwe brug wordt gemaakt van hout dat vrijkomt bij het afbreken van oude bruggen, waaronder de Zettensebrug op de N836. Zo worden er geen materialen verspild. We verwachten de brug in 2024 gereed te hebben.

Circulaire aanpak

Er is een aanbesteding uitgezet voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden aan de brug. Aannemer Meerdink Bruggen heeft hiervoor het winnende plan aangeboden. Samen werken we aan de vernieuwing van de brug. In de aanbesteding is als uitgangspunt meegenomen dat het hout dat vrijgekomen is van de Zettensebrug gebruikt moet worden voor de nieuwe brug. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug is daardoor circulair en bestaat voor ongeveer tachtig procent uit het hout van de Zettensebrug. De overige twintig procent komt vanuit de houtvoorraad van Meerdink bruggen zelf. Deze voorraad wordt weer aangevuld met het hout dat vrijkomt bij de vervanging van de huidige fietsbrug. Op deze manier werken wij aan een circulaire economie.

Routekaart

In de routekaart laten we zien welke stappen we hebben gezet om deze fiets- en voetgangersbrug op een circulaire manier te vervangen.  

Het ontwerp

Om ruimte te geven aan zowel fietsers als wandelaars wordt de brug breed genoeg gemaakt voor een fiets- en wandelstrook. Het volledige ontwerp vindt u hier.

Planning

WatWanneer

Januari 2024

Aanvraag vergunningen

Februari - maart 2024

Bouw van de brug bij aannemer

2 april t/m 26 april 2024

Vervangen van de brug  

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden blijft de N838 open voor al het verkeer. Ook de fietspaden langs de Linge blijven toegankelijk. Maar hinder is niet te vermijden. We houden 1 rijstrook open voor fietsers en voetgangers in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer leiden we met verkeerslichten in beide richtingen over de andere rijstrook. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.