Verkeersonderzoek gemeente West Betuwe

Provincie Gelderland en gemeente West Betuwe onderzoeken de verkeerssituatie in de kernen Waardenburg, Haaften, Tuil en Beesd. We onderzoeken hoe het doorgaande verkeer op de provinciale en gemeentelijke wegen zich verplaatst en tot welke problemen dat (mogelijk) leidt.

Voortgang verkeersonderzoek

Van dinsdag 25 april tot en met dinsdag 9 mei 2023 kon iedereen die dat wilde het online onderzoek invullen. Dit online onderzoek was de eerste stap van een groter onderzoek naar het doorgaande verkeer op provinciale en gemeentelijke wegen. We hebben bijna 700 reacties ontvangen uit de verschillende kernen (Beesd 34%, Tuil 10%, Waardenburg 13%, Haaften 6%, Overig 37%). We gaan de resultaten nu analyseren. Dit geeft ons richting bij de keuze op welke routes we de verkeersstroom verder gaan onderzoeken. Daarmee krijgen we een beeld van de hoeveelheid sluipverkeer en daarop baseren we een eventueel vervolgproces.

Waarom een onderzoek?

Het is druk op de weg en de verwachting is dat het alleen maar drukker wordt. Ook in en rondom de gemeente West Betuwe is het druk. Het Rijk werkt onder andere aan de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Vanwege stikstofproblematiek zijn deze plannen vertraagd. Dit leidt tot zorgen bij inwoners van de gemeente West Betuwe over leefbaarheid en bereikbaarheid. Zij zijn bang dat hierdoor meer automobilisten via sluiproutes gaan rijden. Samen met de gemeente gaan wij onderzoek doen naar de situatie op de doorgaande routes.

Wat gaan we onderzoeken?

We startten het onderzoek met het ophalen van informatie, onder bewoners, over de huidige situatie. We keken welke problemen nu als gevolg van doorgaand verkeer worden ervaren, en waar deze worden ervaren. Dit deden we door inwoners te vragen om op een online kaart aan te geven waar zij problemen ervaren. De informatie uit dit onderzoek geeft ons richting bij de keuze op welke routes we de verkeersstroom gaan onderzoeken. Dit doen we door telslangen op een aantal routes te plaatsen en de herkomst en bestemming van het doorgaande verkeer te analyseren. Daarnaast onderzoeken we ook de verwachte groei van het verkeer op de doorgaande wegen. 

Wat is doorgaand verkeer?

Doorgaand verkeer zijn automobilisten die niet vertrekken vanuit, of een bestemming hebben in de dorpskern waardoor zij rijden. Naast sluipverkeer valt hier ook het verkeer onder dat een herkomst of bestemming heeft verderop gelegen in het gebied en is aangewezen op deze wegen.

Planning

Voor de zomer vindt het onderzoek naar de verkeersstroom met telslangen plaats. We verwachten direct na de zomer de resultaten van de onderzoeken te hebben. Op deze webpagina worden de resultaten gedeeld.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.