Verkeersonderzoek gemeente West Betuwe

Het Rijk heeft door problemen met stikstof en andere keuzes binnen het Mobiliteitsfonds een aantal projecten uitgesteld. Dit geldt ook voor het verbreden van de A2 tussen Deil en Vught.

Het is belangrijk om te kijken naar de gevolgen in het gebied rond de A2. Bijvoorbeeld in de gemeente West Betuwe met het sluipverkeer door de kernen Beesd, Tuil, Haaften en Waardenburg en de ontwikkeling daarvan.

Meedenken over mogelijke oplossingen

Omwonenden en andere belanghebbenden konden via een online enquête meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen voor het aanpassen van de weg en het stimuleren van ander reisgedrag. 

Wat doen we met de resultaten van deze enquête?

De resultaten van deze online enquête en de adviezen van de hulpdiensten, belangenpartijen worden de komende periode uitgewerkt. Deze kunt u op een later tijdstip hier terugvinden. 

Naar verwachting wordt deze fase, inclusief de keuze voor de verder uit te werken oplossingsrichting, voor de zomer van 2024 afgerond.   

Eerder verkeersonderzoek

Samen met de gemeente hebben wij eerder onderzoek gedaan naar deze situatie rondom sluipverkeer. Op de doorgaande routes is sprake van sluipverkeer. Het concentreert zich vooral in en rond Beesd en Waardenburg. Ook valt het sluipverkeer via de Marijkeweg op. Bekijk de samenvatting van het onderzoek. Wilt u het volledige onderzoeksrapport lezen? Neem dan contact met ons op.

Toelichting

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.