Verkeersonderzoek gemeente West Betuwe

Samen met de gemeente West Betuwe onderzochten we het doorgaande verkeer door de kernen Beesd, Tuil, Haaften en Waardenburg. De resultaten zijn bekend.

We ontvingen bijna 700 reacties uit de verschillende kernen op ons online onderzoek. Dit gaf richting voor de routes die we met behulp van (anonieme) data verder onderzochten.

Resultaten verkeersonderzoek

Het onderzoek is nu klaar. De belangrijkste conclusie is dat er op de aangegeven routes op gemiddelde werkdagen (met name tijdens de spitsperioden) inderdaad sprake is van sluipverkeer. Het sluipverkeer concentreert zich vooral in en rond Beesd en Waardenburg. Daarnaast valt het sluipverkeer via de Marijkeweg op. Bekijk de samenvatting van het onderzoek. Wilt u het volledige onderzoeksrapport lezen? Neem dan contact met ons op.

Waarom een onderzoek?

Het is druk op de weg en de verwachting is dat het alleen maar drukker wordt. Ook in en rondom de gemeente West Betuwe is het druk. Het Rijk werkt onder andere aan de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Vanwege stikstofproblematiek zijn deze plannen vertraagd. Dit leidt tot zorgen bij inwoners van de gemeente West Betuwe over leefbaarheid en bereikbaarheid. Zij zijn bang dat hierdoor meer automobilisten via sluiproutes gaan rijden. Samen met de gemeente gaan wij onderzoek doen naar de situatie op de doorgaande routes.

Hoe voerden we het onderzoek uit?

We startten het onderzoek met het ophalen van informatie, onder bewoners, over de huidige situatie. We keken welke problemen nu als gevolg van doorgaand verkeer worden ervaren, en waar deze worden ervaren. Dit deden we door inwoners te vragen om op een online kaart aan te geven waar zij problemen ervaren. De informatie uit dit onderzoek geeft gaf ons richting bij de keuze op welke routes we de verkeersstroom verder onderzochten. Dit deden we door telslangen op een aantal routes te plaatsen en de herkomst en bestemming van het doorgaande verkeer te analyseren met behulp van data. Daarnaast onderzochten we ook de verwachte groei van het verkeer op de doorgaande wegen.  

Wat is doorgaand verkeer?

Doorgaand verkeer zijn automobilisten die niet vertrekken vanuit, of een bestemming hebben in de dorpskern waardoor zij rijden. Naast sluipverkeer valt hier ook het verkeer onder dat een herkomst of bestemming heeft verderop gelegen in het gebied en is aangewezen op deze wegen.

Vervolg

Het onderzoeksrapport is aangeboden aan de gemeenteraad van West Betuwe. De resultaten worden ook ingebracht bij het A2 projectteam dat zich bezighoudt met ondersteunende maatregelen, waaronder het tegengaan van sluipverkeer en het bevorderen van leefbaarheid in het gebied rond de A2. De komende periode gaan de provincie en gemeente met elkaar en met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de vervolgaanpak. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, infomeren we hierover.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.