N826: Zutphen - Laren

In 2025 voeren we groot onderhoud uit aan de provinciale weg N826 van Zutphen naar Laren. We combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Vorig groot onderhoud

In 2014 hebben we het vorige groot onderhoud afgerond op de N826. De belangrijkste werkzaamheden waren:

  • asfaltonderhoud
  • reconstructie van een aantal kruispunten
  • verbeteren van de ingang van de bebouwde kom in Zutphen

Voorbereiden

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost veel tijd. Daarom inventariseren we de aandachtspunten aan de weg. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren, en door overleg met andere partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbond et cetera.

Meedenken

De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van de Gelderse wegen. Door het inzetten van een enquête hebben we aan inwoners en weggebruikers gevraagd welke aandachtspunten zij voor deze weg hebben. Alle aangedragen aandachtspunten nemen we mee in de afweging van de mogelijke maatregelen aan de weg.

Vervolg

Met de resultaten van de enquête, de informatie van andere partijen en ons eigen onderzoek maken we een totaalbeeld van het project. Kleinere, eenvoudig te realiseren, aanpassingen hoeven niet te wachten tot 2025. Grotere of complexere aandachtspunten werken we uit met de betrokken gemeente(n) en andere partijen. 

Trajectprogrammering

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een goed en bereikbaar wegennet binnen Gelderland.

Om dit gestructureerd te laten verlopen hebben we een onderhoudscyclus ontwikkeld voor de provinciale wegen. Deze onderhoudscyclus noemen we de trajectprogrammering. Op verschillende momenten in dit proces vragen we de omgeving mee te denken.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.