Trajectprogrammering

Wij werken jaarlijks aan het onderhoud van onze wegen. We kijken dan ook óf en hoe we verschillende maatregelen meenemen. Bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de overlast voor de omgeving en de weggebruiker zo veel mogelijk te beperken, passen we trajectprogrammering toe.

Het provinciale wegennet is onderverdeeld in 145 trajecten, die elk zoveel mogelijk een uniform verkeersgebruik hebben. De trajectprogrammering richt zich er op dat we de werkzaamheden zoveel mogelijk integraal gecombineerd in één traject en in één jaar uit te voeren. 

In onze omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” hebben wij als provincie ambities uitgesproken voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Via het beheer van de provinciale wegen kunnen we een bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambities. 

Fases

Monitoring en evaluatie

Na afronding van fase 5 komt een traject in een periode van monitoring en evaluatie terecht. Totdat fase 1 van trajectprogrammering weer start. 

Tijdens deze periode monitoren we de ontwikkelingen op en rond het traject, de functionaliteit van het traject en evalueren de eerder uitgevoerde maatregelen.

Deze periode levert input op voor het daaropvolgende trajectprogrammeringsproces op het betreffende traject.

Parallel aan alle fases loopt het proces van dagelijks beheer en onderhoud.

Het verloop van de trajectprogrammering schematisch weergegeven

Klik hier voor een grotere weergave van de afbeelding.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.