N812: Babberich - Beek

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N812: Babberich - Beek.

In 2023 is de N812 tussen Babberich en de N335 aan de beurt voor groot onderhoud. Hiervoor hebben we in samenwerking met gemeente Zevenaar en Politie Oost Nederland een verkenning uitgevoerd naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. 

Planning

Wanneer?Wat?

Januari 2022

Omwonenden informeren over verkeersmaatregelen

Voorjaar 2022

Afronden onderzoek, opstellen technisch plan

2022

Uitwerking definitief ontwerp en voorbereiding uitvoering werkzaamheden, o.a. aanvraag kapvergunning en verkeersbesluit

Eind 2022

Selecteren aannemer

2023

Uitvoering werkzaamheden

Voorbereidingen

Tijdens de voorbereidingen kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N812 tussen Babberich en Beek zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. We zijn daarvoor in gesprek met onder andere de gemeente Zevenaar en Politie Oost Nederland.

Digitale informatiebijeenkomst op 26 januari en 10 februari 2022

Wij organiseerden op woensdag 26 januari 2022 en op 10 februari 2022 (digitale) bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten toonden wij de ontwerptekeningen (PDF 22 MB). Op de tekeningen ziet u de uitwerking van de voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn nog niet definitief. Geïnteresseerden konden vragen stellen. In deze reactienota (PDF 335 kB) leest u een samenvatting van de gestelde vragen met de antwoorden. 

Verbetering verkeersveiligheid

We voeren een aantal verkeersmaatregelen uit voor meer verkeersveiligheid:

  • De fietsroute naar Sportpark SV Babberich willen we veiliger maken, daarom verbreden we aan de noordzijde van de N812 het fietspad. Fietsers vanuit Babberich hoeven dan niet meer de provinciale weg over te steken om het sportpark te bereiken.  Het fietspad aan de zuidzijde blijft behouden.
  • We passen de overgang van 80 km per uur naar 60 km per uur ter hoogte het bedrijventerrein Transito, zodat het gemotoriseerd verkeer zich beter aan de maximum snelheid van 60 kilometer per uur houdt. We leggen middengeleiders aan, zodat we het rijgedrag beïnvloeden. Zo stimuleren we weggebruikers vanuit Montferland om hun snelheid aan te passen van 80 naar 60 kilometer per uur.
  • Gelijktijdig verbeteren we de oversteek naar truckstop Transito en zorgen we voor een veilige geleiding van het doorgaand verkeer naar de A12.
  • Het fietspad bij aansluiting Kwartiersedijk en de Beekseweg krijgt rood asfalt.

Verbetering verkeersafwikkeling N335 – N812

In de huidige situatie is het lastig oversteken op het kruispunt N812 - N335. Verkeer moet hierdoor lang wachten. Vooral tijdens de ochtendspits. Daarom bouwen we het kruispunt om naar een rotonde. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op het kruispunt. Het gemotoriseerd verkeer moet dan ook zijn snelheid verminderen, waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Landschapsplan

Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren stellen we een landschapsplan op. In dit plan laten we zien hoe we de omgeving afstemmen op het gebruik van de weg en waar de 5 te kappen bomen terug worden gepland. Voor het kappen van de bomen zal in 2022 een kapvergunning worden aangevraagd.

Verkeersbesluit

Voor het aanpassen van het fietspad en het instellen van een voorrangsweg met een snelheidsregime naar 60 km uur stellen we een verkeersbesluit op. Deze wordt in het tweede deel van 2022 gepubliceerd.

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N812 vervangen we de toplaag van het asfalt. Het betreft het gedeelte van de N812 tussen de N335 en tot het viaduct over het spoor. Die laag slijt, door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de circa 9 jaar groot onderhoud nodig is.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.