N812: Babberich - Beek

Van september 2023 tot en met april 2024 voeren we groot onderhoud uit en verbeteren we de verkeersveiligheid aan de N812 tussen Babberich en Beek.

In 2023 is de N812 tussen Babberich en de N335 aan de beurt voor groot onderhoud. Hiervoor hebben we in samenwerking met gemeente Zevenaar en Politie Oost Nederland een onderzoek (verkenning) uitgevoerd naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. In het voorjaar van 2020 presenteerden we het concept ontwerp waarop we een aantal reacties hebben gekregen. Deze zijn verwerkt in het definitief ontwerp. Wanneer de planning en omleidingen bekend zijn, informeren we de omgeving. 

Planning

Wanneer?Wat?

2022

Uitwerking definitief ontwerp en voorbereiding uitvoering werkzaamheden

14 februari 2023

Bijeenkomst met presentatie 

Voorjaar 2023

Voorbereiden werkzaamheden, onder ander aanvraag kapvergunning,verkeersbesluit en selecteren aannemer

Woensdag 20 september t/m maandag 13 november 2023

Rotonde op de kruising N812 (Oud Arnhemseweg)  – N335 (Arnhemseweg) afgesloten, verkeer maakt gebruik van tijdelijke wegen

Vrijdag 10 november 20.00 uur t/m maandag 13 november 2023 05.00 uur 

N335 (Arnhemseweg) kruising N812 tot kruising Zuider Markweg afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer 

Maart t/m april 2024 

Uitvoering werkzaamheden N812 vanaf kruising Dorpstraat tot aan de nieuwe rotonde op de kruising N335 (Arnhemseweg) 

Definitief ontwerp

Hier vind u de definitieve ontwerptekeningen van de maatregelen. 

Reactienota

In deze reactienota (PDF 335 kB) leest u een samenvatting van de gestelde vragen met de antwoorden van de bijeenkomsten in 2022. 

Verbetering verkeersveiligheid

We voeren een aantal verkeersmaatregelen uit voor meer verkeersveiligheid:

  • Het fietspad naar Sportpark SV Babberich willen we veiliger maken. We verbreden het fietspad. Dit wordt een tweerichtingen fietspad aan de noordzijde van de N812. Fietsers vanuit Babberich hoeven dan niet meer de provinciale weg over te steken om het sportpark te bereiken.  Het fietspad aan de zuidzijde blijft behouden.
  • We passen de overgang van 80 km per uur naar 60 km per uur aan ter hoogte van het bedrijventerrein Transito, zodat het gemotoriseerd verkeer zich beter aan de maximum snelheid van 60 km per uur houdt. We leggen middengeleiders aan, zodat we het rijgedrag beïnvloeden. Zo stimuleren we weggebruikers vanuit Montferland om hun snelheid aan te passen van 80 naar 60 kilometer per uur.
  • Gelijktijdig verbeteren we de oversteek naar truckstop Transito en zorgen we voor een veilige geleiding van het doorgaand verkeer naar de A12.
  • Het fietspad bij aansluiting Kwartiersedijk en de Beekseweg krijgt rood asfalt.

Verbetering verkeersafwikkeling N335 – N812

In de huidige situatie is het lastig oversteken op het kruispunt N812 - N335. Verkeer moet hierdoor lang wachten. Vooral tijdens de ochtendspits. Daarom bouwen we het kruispunt om naar een rotonde. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op het kruispunt. Het gemotoriseerd verkeer moet dan ook zijn snelheid verminderen, waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot. Tijdens de aanleg van de rotonde leggen we 2 tijdelijke wegen aan en leiden we de fietsers om. We plaatsen verkeerslichten bij de tijdelijke wegen en ter hoogte van de tijdelijke fietsoversteekplaats om het verkeer in goede banen te leiden.

Landschapsplan

Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren stellen we een landschapsplan op. In dit plan laten we zien hoe we de omgeving afstemmen op het gebruik van de weg en hoe we de 14 te kappen bomen compenseren door 20 bomen terug te planten. Voor het kappen van de bomen vragen we in het voorjaar van 2023 een kapvergunning aan.

Verkeersbesluit

Voor het aanpassen van het fietspad en het instellen van een weg met voorrangskruisingen met een snelheidsregime naar 60 km uur is een verkeersbesluit opgesteld.

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N812 vervangen we de toplaag van het asfalt. Het betreft het gedeelte van de N812 tussen de N335 en tot het viaduct over het spoor. Die laag slijt, door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de circa 9 jaar groot onderhoud nodig is.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.