N325 Ubbergseweg

We voeren op dit moment een pilot uit op de fietsoversteek Nieuwe Ubbergseweg om de veiligheid voor fietsers te verbeteren.

We betrekken daarbij ook enkele andere problemen in de omgeving zoals:

  • de problemen van de bus bij het invoegen op de N325
  • de fietsroute naar Ubbergen/Notre Dame en 
  • de veiligheid van fietsers bij het Trajanusplein.  

Participatieproces

We stelden een klankbordgroep samen bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal, de Fietsersbond, de nabijgelegen school Notre Dame en omwonenden. Samen met deze klankbordgroep onderzochten we de problematiek en bespraken oplossingsrichtingen. Een onderzoeksburo kreeg de opdracht om de oplossingsrichtingen nader uit te werken en daarbij te kijken naar zowel maatregelen om het gedrag van verkeersdeelnemers aan te passen als maatregelen voor de infrastructuur. 

Locatiebezoek Helga Witjes

‘Samen maken we het verkeer veiliger’
Lees het bericht op Twitter en bekijk het filmpje.

Planning

Dit voorjaar werken we de oplossingsrichtingen uit zodat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hier deze zomer een besluit over kunnen nemen. Daarna kunnen we de gekozen oplossingsrichting uitwerken. Vervolgens kan er een aanbesteding starten om een aannemer te contracteren die de maatregelen uit kan voeren. 

Verkeersveiligheid

Verkeer is van iedereen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het veilig is op straat en dat iedereen in het drukke verkeer elke dag weer veilig thuis komt.

Elke verkeersslachtoffer is er 1 te veel en we werken er daarom ook hard aan om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.  Dat betekent voor ons vooral het werken aan een veilige inrichting van onze wegen en fietspaden. Tegelijkertijd is dat ook lastig omdat we daarbij ook te maken hebben met het gedrag van verkeersdeelnemers.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.