N325 Ubbergseweg

In 2023 en 2024 verkennen we mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de fietsoversteek aan de Nieuwe Ubbergseweg te verbeteren.

Participatieproces 

In de preverkenning hebben wij een klankbordgroep betrokken bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal, de Fietsersbond, de nabijgelegen school Notre Dame en een aantal betrokken omwonenden. Samen met deze klankbordgroep onderzochten we de problematiek en bespraken oplossingsrichtingen. Een onderzoeksbureau kreeg de opdracht om de oplossingsrichtingen nader uit te werken en daarbij te kijken naar zowel maatregelen om het gedrag van verkeersdeelnemers aan te passen als maatregelen voor de infrastructuur.  De klankbordgroep wordt ook bij de verkenning betrokken. 

Verkeersveiligheid en gedrag 

Verkeer is van iedereen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het veilig is op straat en dat iedereen in het drukke verkeer elke dag weer veilig thuis komt. Dat betekent dat wij werken aan een zo veilig mogelijke inrichting van onze wegen en fietspaden. Maar we hebben niet alles in de hand: we hebben ook te maken met het gedrag van verkeersdeelnemers.  

Om dat gedrag op deze plek positief te beïnvloeden, starten we in september met een actie die voor een belangrijk deel is gericht op scholieren die via deze fietsoversteek naar en van HAVO Notre Dame reizen. 

Planning 

In 2023 en 2024 verkennen we mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de fietsoversteek Ubbergseweg te verbeteren. Een eventuele voorkeursoplossing kan in de loop van 2024 verder worden uitgewerkt. Realisatie ervan zou dan kunnen starten eind 2024/begin 2025. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.