N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep “Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel” werken aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel.

Geef uw mening over de tijdelijke landbouwsluis op de Wehlsedijk

Op 20 maart 2023 plaatsten we een landbouwsluis op de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). Deze tijdelijke sluis is onderdeel van een proef. Woont of werkt u in de omgeving of rijdt u regelmatig over de N814? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en voeren daarom een belevingsonderzoek uit. U kunt uw mening geven via www.moventem.nl/landbouwsluis.

Geef uw mening, vul de enquête in

QR code Moventem

 • Liever op papier invullen? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Moventem via telefoonnummer 0800 1904 of per e-mail: onderzoek@moventem.nl
 • Invullen is volledig anoniem.

Waarom dit onderzoek?

We willen inzichtelijk krijgen wat de afsluiting van de N814 betekent voor gebruikers van de weg, bewoners en ondernemers in het gebied. Dit doen we náást verkeerstellingen in de praktijk. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem herhaalt het onderzoek tijdens de tweede proef met een tijdelijke landbouwsluis op de Keppelseweg in het najaar. De meetresultaten van de verkeerstellingen én de resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de bestuurders van de provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar te adviseren. De uiteindelijke oplossing staat nog niet vast.

Wat doen we met de resultaten?

 • De ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel bespreken de resultaten van de onderzoeken.
 • Daarna brengt ambtelijke projectgroep advies uit aan bestuurders van provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar.
 • Zij bespreken dit advies. Daarna maakt de ambtelijke projectgroep een voorstel aan b en w van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland voor eventuele maatregelen op de wegen in het gebied rond Laag-Keppel.
 • Gedeputeerde staten van Gelderland nemen in samenspraak met b en w van gemeenste Bronkckhorst een besluit.

Proef tijdelijke landbouwsluizen 

Voor het deeltraject Laag-Keppel - Eldrik leggen een tijdelijke landbouwsluis aan op twee locaties als onderdeel van een proef. Op 20 maart 2023 plaatsten we een landbouwsluis op de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). De tweede tijdelijke landbouwsluis wordt op 21 augustus 2023 geplaatst en komt op de Keppelseweg, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. In de periode tussen 20 juni 2023 en 20 augustus 2023 zijn er geen landbouwsluizen op de N814 aanwezig zijn. 

Planning

 1. Aanleg van de landbouwsluis Wehlsedijk, 20 maart 2023. 
  • Gebruik van de landbouwsluis Wehlsedijk als proef tussen 20 maart en 20 juni 2023.
  • Verwijderen landbouwsluis Wehlsedijk, uiterlijk 20 juni 2023.
    
 2. Aanleg van de landbouwsluis Keppelseweg, 21 augustus 2023. 
  • Gebruik van de landbouwsluis Keppelseweg als proef tussen 21 augustus en 20 november 2023 
  • Verwijderen landbouwsluis Keppelseweg, uiterlijk 20 november 2023.

Omleiding doorgaand verkeer

Voor de werkzaamheden en de proef sluiten we de N814 Wehlsedijk en Keppelseweg af vanaf 20 maart 2023. Dit doen we voor de veiligheid en om de proef te kunnen uitvoeren en monitoren. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer leiden we om via de Rijksweg, Keppelseweg en Europaweg (N317) en de Liemersweg (N813) in beide richtingen. Dit geven we aan met bebording. 

 • Brommobielen
  Bestuurders van brommobielen kunnen geen gebruik maken van de route via de Wehlsedijk en dienen om te rijden. 
 • Fietsers
  Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad. Ter plaatse leiden we fietsers langs de werkzaamheden.
 • Landbouwverkeer 
  Landbouwverkeer kan gebruik blijven maken van de Wehlsedijk en de landbouwsluizen passeren. 
 • Hulpdiensten
  Met de brandweer en ambulancediensten zijn afspraken gemaakt dat zij de landbouwsluizen kunnen passeren. De sluizen zijn zo ingericht dat zij geen belemmering zijn voor deze voertuigen.

Meten is weten

We willen met deze proef de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer op de overige wegen in het gebied inzichtelijk maken. Dit doen we door in de praktijk te meten. We meten met telslangen die we op het wegdek monteren. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. Naast de verkeerstellingen met de telslangen, voeren we een belevingsonderzoek uit.

Samen overlast verminderen 

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. Dat geldt ook voor het plaatsen en uitvoeren van de proef met de landbouwsluizen. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden en van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Definitief verkeersbesluit en Reactienota

Het definitieve verkeersbesluit voor de aanleg van de tijdelijke landbouwsluizen lag tot en met 27 december 2022 ter inzage. Er zijn 4 bezwaren ingediend bij de rechtbank die geen opschortende werking hebben voor de aanleg van de tijdelijke landbouwsluizen. We verzamelden alle input uit de zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit en stelden een reactienota op waarbij we een reactie geven op alle vragen en opmerkingen.

Gebiedsgerichte aanpak

Deeltrajecten

Vervolg

Met het gezamenlijke advies is er duidelijkheid over de oplossingsrichting. Op basis daarvan maken gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland afspraken over de financiering en verdere uitwerking en uitvoering van de wenselijke maatregelen. We willen ervoor zorgen dat alle maatregelen in 2025 zijn gerealiseerd. En daarmee de verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Dorpstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.