N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep “Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel” werken aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel.

Proef tijdelijke landbouwsluizen  

Voor het deeltraject Laag-Keppel/Eldrik legden we een tijdelijke landbouwsluis aan op 2 locaties als onderdeel van een proef. Op 20 maart 2023 plaatsten we een landbouwsluis op de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). De 2e tijdelijke landbouwsluis plaatsten we op 23 augustus 2023 aan de Keppelseweg, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. In de periode tussen 20 juni 2023 en 20 augustus 2023 waren er geen landbouwsluizen op de N814 aanwezig zijn. Vanaf 15 november 2023 is de 2e sluis verwijderd en staan er geen tijdelijke landbouwsluizen meer. 

Meten is weten 

We willen met deze proef de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer op de overige wegen in het gebied inzichtelijk maken. Tijdens de proef hebben we in de praktijk gemeten met telslangen die we op het wegdek monteerden. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. Naast de verkeerstellingen met de telslangen, voerden we een belevingsonderzoek uit. 

Waarom een belevingsonderzoek?  

We willen inzichtelijk krijgen wat de afsluiting van de N814 betekent voor gebruikers van de weg, bewoners en ondernemers in het gebied. Dit doen we náást verkeerstellingen in de praktijk. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem voerde tijdens beide proeven een onderzoek uit. De meetresultaten van de verkeerstellingen én de resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de bestuurders van de provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar te adviseren. De uiteindelijke oplossing staat nog niet vast.

Wat doen we met de resultaten? 

  • De ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel bespreken de resultaten van de onderzoeken. 
  • De ambtelijke projectgroep brengt advies uit aan bestuurders van de provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar. 
  • Zij bespreken dit advies. Daarna maakt de ambtelijke projectgroep een voorstel aan  de burgermeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst en de Gedeputeerde Staten van Gelderland voor eventuele maatregelen op de wegen in het gebied rond Laag-Keppel. 
  • De Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen in samenspraak met de burgermeester en wethouders van gemeenste Bronckhorst een besluit. Naar verwachting vindt dit plaats in april of mei 2024. 

Definitief verkeersbesluit en Reactienota

Het definitieve verkeersbesluit voor de aanleg van de tijdelijke landbouwsluizen lag tot en met 27 december 2022 ter inzage. Er zijn 4 bezwaren ingediend bij de rechtbank die geen opschortende werking hebben voor de aanleg van de tijdelijke landbouwsluizen. We verzamelden alle input uit de zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit en stelden een reactienota op waarbij we een reactie geven op alle vragen en opmerkingen.

Gebiedsgerichte aanpak

Deeltrajecten

Vervolg

Met het gezamenlijke advies is er duidelijkheid over de oplossingsrichting. Op basis daarvan maken gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland afspraken over de financiering en verdere uitwerking en uitvoering van de wenselijke maatregelen. We willen ervoor zorgen dat alle maatregelen in 2025 zijn gerealiseerd. En daarmee de verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Dorpstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.