N312: Ruurlo – Lochem

We willen de bebouwde kom van Barchem veiliger maken. Samen met de gemeenten Lochem, politie en de omgeving verkennen we de mogelijkheden om de N312 door de bebouwde kom te verbeteren.

Bewoners ervaren de bebouwde kom van Barchem als onveilig. Wij onderzoeken daarom nu samen met de gemeente Lochem en politie hoe we de veiligheid, en zo mogelijk ook de leefbaarheid, kunnen verbeteren. Afgelopen jaar voerden we werkzaamheden uit om de N312 buiten de bebouwde kom veiliger te maken en beter in te richten op de functie van de weg. Deze zijn inmiddels afgerond. Omdat het onderzoek naar de meest geschikte maatregelen voor binnen de bebouwde kom meer tijd vraagt, koppelden we dit los van het groot onderhoud aan de N312 buiten de bebouwde kom. 

Voortraject 

In 2020 voerden we samen met politie en gemeente Lochem en gemeente Berkelland een verkenning uit voor het grootonderhoud aan de N312 tussen Lochem en Ruurlo, en de N821 tussen Barchem en Borculo.

In 2021 hebben we hier twee digitale inloopavonden gehouden waarop we het grootonderhoud en de verkeersveiligheidsmaatregelen hebben toegelicht.

Hier hebben we toegelicht dat we:

  • het groot onderhoud en de maatregelen op de N312 buiten de bebouwde kom in 2022 uitvoeren;
  • het groot onderhoud en de maatregelen op de N821 nog niet uitvoeren, omdat het asfalt hier nog 8 tot 10 jaar mee kon;
  • de bebouwde kom van Barchem los van het groot onderhoud in 2022 uitvoeren, omdat de verkenning hiervan meer tijd kostte.

Afgerond groot onderhoud/ Afgeronde veiligheidsmaatregelen

Tussen september en november 2022 voerden we groot onderhoud uit aan de N312 tussen Ruurlo en Lochem, en de N821 tussen Barchem en Borculo. Hiermee verbeterden we de verkeersveiligheid. Op de N312 vervingen we het asfalt, verlaagden we de snelheid buiten de bebouwde kom naar 60 km/u en pasten we de weg daarop aan. Op de N821 legden we bij zijweg Mormanshof een verkeersplateau aan om de snelheid bij het inrijden van Borculo te verlagen. De plannen stemden we af met de gemeente Lochem, gemeente Berkelland en de politie.

Hoe nu verder?

Op dit moment verkennen we verschillende maatregelen om de N312 door Barchem veiliger te maken. Dit doen we in overleg met de gemeente Lochem en de politie. We werken een aantal varianten uit waarover we in gesprek gaan met onder andere lokale belangenorganisaties, openbaar vervoer en hulpdiensten. Hun aandachtspunten nemen we mee in de verdere uitwerking en beoordeling van de varianten. We verwachten rond de zomer met een informatieavond de omgeving te betrekken. Houd de site in de gaten voor de praktische informatie over waar en wanneer dit plaatsvindt.

Informatiebijeenkomsten maatregelen

Wij organiseerden 2 informatiebijeenkomsten op 18 en 22 maart 2021. Tijdens de bijeenkomsten was er mogelijkheid om verduidelijkende vragen te stellen over de tekeningen en de geplande maatregelen. We geven een samenvatting van de vragen met antwoorden in de reactienota.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.