N312: Ruurlo – Lochem

We willen de bebouwde kom van Barchem veiliger maken. Samen met de gemeenten Lochem, politie en de omgeving verkennen we de mogelijkheden om de N312 en de N821 door de bebouwde kom te verbeteren.

Bewoners ervaren de bebouwde kom van Barchem als onveilig. Wij onderzoeken daarom nu samen met de gemeente Lochem en politie hoe we de veiligheid, en zo mogelijk ook de leefbaarheid, kunnen verbeteren. Afgelopen jaar voerden we werkzaamheden uit om de N312 en de N821 buiten de bebouwde kom veiliger te maken en beter in te richten op de functie van de weg. Deze zijn inmiddels afgerond. Omdat het onderzoek naar de meest geschikte maatregelen voor binnen de bebouwde kom meer tijd vraagt, koppelden we dit los van het groot onderhoud aan de N312  en de N821 buiten de bebouwde kom.  

Verkenning bebouwde kom Barchem

Op dit moment verkennen we verschillende maatregelen om de N312 en de N821 door Barchem veiliger te maken. Dit doen we in overleg met de gemeente Lochem en de politie. 

Eerste schetsen

Begin maart 2023 bespraken we de eerste schetsen voor mogelijke varianten voor de wegen (voor 50 km/u en 30 km/u) en voor de vormgeving en inrichting van de vijfstakskruising in het centrum van Barchem. Hierbij aanwezig waren onder andere lokale belangenorganisaties (van Barchem en Zwiep, bedrijven, agrariërs en loonwerkers), openbaar vervoer, hulpdiensten, De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Hun opmerkingen en aandachtspunten nemen we mee in de verdere uitwerking van de varianten. Deze beoordelen we samen met hen op verschillende thema’s, zoals verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en impact en betaalbaarheid.
 

Reageren

Na deze eerste voorselectie leggen we de varianten en beoordeling voor aan de brede omgeving. We horen graag wat u van de varianten vindt en welke uw voorkeur heeft. We verwachten in het najaar de omgeving te betrekken. We informeren hierover met bewonersbrieven en advertenties maar houd ook de site in de gaten voor de praktische informatie over waar en wanneer dit plaatsvindt.

Hoe dan verder?

De uitkomsten van de verkenning (varianten, beoordeling, kosten en draagvlak) leggen we voor aan de bestuurders van provincie Gelderland en gemeente Lochem. Zij maken de bestuurlijke afweging en kiezen een voorkeursvariant.
 

Uitgevoerde werkzaamheden N312 en N821

Eind 2022 voerden we onderhoud uit aan de N312 tussen Ruurlo en Lochem en de N821 tussen Barchem en Borculo. Wat we daar hebben gedaan en wie hierbij betrokken waren, leest u hier.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.