N312: Ruurlo – Lochem

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N312 Ruurlo - Lochem. We combineren het groot onderhoud aan de N312 met het onderhoud aan de N821 Barchem – Borculo. Daarover vindt u op deze pagina ook informatie.

In 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N312 tussen Ruurlo en Lochem. Naast het vervangen van het asfalt verlagen we de snelheid buiten de bebouwde kom en passen we de weg daarop aan. Ook voeren we onderhoud uit aan de N821 tussen Barchem en Borculo: we leggen onder andere een verkeersplateau aan. De plannen stemden we af met de gemeente Lochem, gemeente Berkelland en de politie.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk de weg af te sluiten voor doorgaand verkeer. We leiden verkeer tussen Ruurlo en Borculo om via de Borculoseweg/Ruurloseweg (N315). Doorgaand verkeer tussen Borculo en Lochem rijdt via de Nettelhorsterweg (N825). De omleidingen staan met borden langs de weg aangegeven. Woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, mogelijk met enige hinder. Bedrijven proberen we ook zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad langs de N312. Als er werkzaamheden zijn aan het fietspad, leiden we fietsers lokaal om via de hoofdrijbaan.

Planning

WanneerWat?

maandag 22 augustus t/m zondag 18 september 2022

Barchem – Lochem (N312)

maandag 22 augustus t/m zondag 28 augustus 2022

Barchem – Borculo (N821)

Maandag 19 september t/m zondag 16 oktober 2022

Ruurlo – Barchem (N312): 

Groot onderhoud N312 Ruurlo – Lochem

In 2022 vervangen we het asfalt op grote delen van de weg buiten de bebouwde kom. Ook verlagen we de snelheid buiten de bebouwde kom naar 60 kilometer per uur. Door het verlagen van de snelheid verbeteren we de verkeersveiligheid en kunnen we veel bomen laten staan. We passen de inrichting van de weg aan op de nieuwe snelheid. We brengen daarvoor snelheidsremmende maatregelen aan zoals plateau’s en drempels. Zo brengen we de functie en het gebruik van de weg beter met elkaar in overeenstemming. Naast het verlagen van de snelheid voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • aanbrengen nieuwe belijning en plateaus
  • gedeeltelijk versmallen van de weg, zodat de breedte past bij de nieuwe maximum snelheid
  • verbeteren van de fietsoversteekplaatsen
  • verbeteren zicht op zijwegen door 4 bomen te kappen 
  • na afloop van de werkzaamheden planten we nieuwe bomen aan

Onderhoud N821 Barchem – Borculo 

We maken in 2022 een verkeersplateau op de kruising met de Barchemseweg en de Morsmanshof. Het groot onderhoud aan de N821 vindt later plaats, omdat het asfalt nog van goede kwaliteit is en nog niet vervangen hoeft te worden. De snelheidsverlaging en de daarbij horende aanpassingen aan de weg voeren we daarom ook later uit. We combineren het met het vervangen van het asfalt. Dat geldt ook voor het versterken van de ecologische verbinding bij de Oude Beek en het verwijderen van de bushaltes Viersprong en De Prikke. 

Bebouwde kom Barchem losgekoppeld (N312)

Bewoners ervaren de bebouwde kom van Barchem als onveilig. Wij onderzoeken daarom nu samen met de gemeente Lochem en politie hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. 

Dit onderzoek vraagt meer tijd en afstemming met de gemeente en de omgeving dan vooraf gepland. Daarom koppelen we dit onderzoek over de bebouwde kom van Barchem los van het groot onderhoud aan de N312 buiten de bebouwde kom. Houd voor actuele informatie hierover deze pagina in de gaten.

Informatiebijeenkomsten maatregelen

Wij organiseerden 2 informatiebijeenkomsten op 18 en 22 maart 2021. Tijdens de bijeenkomsten was er mogelijkheid om verduidelijkende vragen te stellen over de tekeningen en de geplande maatregelen. We geven een samenvatting van de vragen met antwoorden in de reactienota.

Verkeersbesluit

Voor een aantal verkeersmaatregelen op de N312 nemen Gedeputeerde Staten van Gelderland 2 verkeersbesluiten. De verkeersbesluiten gaan over de volgende maatregelen:

  • Het aanpassen van de maximum snelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur.
  • Het aanpassen van de N312, buiten de bebouwde kom, van een voorrangsweg naar een weg met voorrangskruispunten. Feitelijk verandert de voorrangssituatie niet. Verkeer op N312 behoudt voorrang op alle zijwegen.

Ter inzage

Voor een aantal verkeersmaatregelen is het noodzakelijk dat dit bekend staat als verkeersbesluit in de Staatscourant. Deze verkeersbesluiten staan vanaf 8 juni 2022 op de website van Officiële bekendmakingen. Gebruik als zoekopdracht zaaknummer 2022-008640 voor verkeersbesluit Lochem-zaaknummer Barchem - N312 en zaaknummer 2022-008641 voor verkeersbesluit Barchem - Ruurlo – N312 (deel B). 

Van 8 juni tot en met 20 juli 2022 ligt er een kopie van de verkeersbesluiten ter inzage in de gemeentehuizen van gemeente Lochem (Hanzeweg 8, Lochem) en gemeente Berkelland (Marktstraat 1, Borculo).

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 juli 2022 een bezwaarschrift indienen.

De verkeersbesluiten hebben alleen gevolgen voor de dienstverlening van lijn 458 Borculo-Ruurlo-Lochem van vervoerder Arriva. Hierover zijn wij in gesprek met Arriva en gemeenten Lochem en Berkelland. Wilt u meer informatie of een toelichting? Maak dan op werkdagen een afspraak met de projectmanager via het Provincieloket, 026-359 9999 of stuur een email.

 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.