N825 Nettelhorsterweg - tussen de Broekstraat en de Hekweg (N315)

Op deze pagina vindt u alle informatie over de N825: Lochem – Borculo.

De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.

Inpassingsplan

Provinciale Staten heeft op 10 april 2024 het Inpassingsplan N825 Nettelhorsterweg (Fase 2) vastgesteld. Na publicatie van het besluit over het inpassingsplan start de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Betere doorstroming en meer groen

Het inpassingsplan gaat over de tweede fase van de werkzaamheden. Het inpassingsplan bestaat uit verschillende maatregelen, zoals de aanleg van een landbouwpasseerhaven en de verlegging van fietspaden en watergangen. Ook komen er meer bomen en struiken langs de N825. Het doel van de geplande werkzaamheden is om het doorstromen van het verkeer en de verkeersveiligheid op de N825 te verbeteren. En het versterken van het landschap en de herkenbaarheid van de weg.

Eerste fase is in december 2023 afgerond

In 2023 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo, van de Goorseweg tot en met de Broekstraat. Het groot onderhoud combineerden we met aanpassingen om de weg veiliger te maken, zoals de ombouw van het kruispunt met de Goorseweg. Begin december 2023 is deze eerste fase afgerond.

Planning

Wanneer?Wat?

April 2024

Planprocedure fase 2

Na publicatie van het besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan start de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

2025

Uitvoering van de werkzaamheden *.

* Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

Landschapsplan Nettelhorsterweg

Bekijk het Landschapsplan Nettelhorsterweg of download de presentatie-tekening van het ontwerp in fase 2.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.