N825 Lochem - Borculo

De werkzaamheden aan de N825: Lochem – Borculo hebben we in fases verdeeld. Zo kunnen we onderhoud en reparaties aan de weg snel en veilig uitvoeren.

De provincie beheert een groot wegennet. De provinciale wegen, de N-wegen, zijn bij elkaar 1200 kilometer lang. De N825 vormt een belangrijke schakel tussen de A1 en de N18 voor de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. De weg heeft ook een belangrijke functie voor de aansluiting van het regionale bedrijventerrein Laarberg op de A1. Tussen 2023 en 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. 

  • Fase 1: Goorseweg tot en met Broekstraat
  • Fase 2: Broekstraat – Hekweg (N315)

Beide fases tegelijk uitvoeren is niet mogelijk, omdat de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 meer tijd kost. De verkenning en de voorbereidingen voor groot onderhoud en uitvoeren van verschillende maatregelen volgen daarom een andere planning.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.