N825 Nettelhorsterweg - tussen de Broekstraat en de Hekweg (N315)

Op deze pagina vindt u alle informatie over de N825: Lochem – Borculo.

De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.

Inpassingsplan

Dit plan maakt onder andere de aanleg van landbouwpasseerhavens en de verlegging van fietspaden en watergangen mogelijk in de gemeenten Berkelland en Lochem. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid op de Nettelhorsterweg.

Provinciale Staten heeft op 10 april 2024 het Inpassingsplan N825 Nettelhorsterweg (Fase 2) vastgesteld. Na publicatie van het besluit over het inpassingsplan is er de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn loopt van vrijdag 26 april 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024.

Waar kunt u het inpassingsplan inzien?

Het inpassingsplan staat op de website https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/document?documentID=NL.IMRO.9925.N825Nettelhorsterw-vst1.

U kunt het inpassingsplan en bijbehorende stukken ook fysiek inzien op het Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem. Hiervoor kunt u contact opnemen met 026 359 9999 of via post@gelderland.nl onder vermelding van de naam van het inpassingsplan en het zaaknummer 2021-011911.

Hoe kunt u in beroep?

Gedurende bovengenoemde periode kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld tegen het inpassingsplan. Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan. In andere gevallen kan alleen beroep worden ingesteld als redelijkerwijs niet verweten kan worden dat geen zienswijze over het ontwerp-inpassingsplan is ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in het (definitieve) inpassingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan.

Het beroep kan worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

Planning

Wanneer?Wat?

2024

Planprocedure fase 2

Van vrijdag 26 april 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024 is er de de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het inpassingsplan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2025

Uitvoering van de werkzaamheden *.

* Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

Landschapsplan Nettelhorsterweg

Bekijk het Landschapsplan Nettelhorsterweg of download de presentatie-tekening van het ontwerp in fase 2.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.