N825 Lochem - Borculo

Op deze pagina vindt u informatie van provincie Gelderland over de N825: Lochem – Borculo.

De provincie beheert een omvangrijk wegennet. De provinciale wegen, de N-wegen, beslaan een totale lengte van 1200 kilometer. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1. Tussen 2021 en 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. 

  • Fase 1: Goorseweg tot en met Broekstraat
  • Fase 2: Broekstraat – Hekweg (N315)

Beide fases tegelijk uitvoeren is niet mogelijk, omdat de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 meer tijd kost. De verkenning en de voorbereidingen voor groot onderhoud en uitvoeren van verschillende maatregelen volgen daarom een andere planning.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.