N785: Arnhem - Velp

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N785: Arnhem - Velp.

Voor 2024 en 2026 staat onderhoud gepland op de N785 tussen de Apeldoornseweg (N784) en de A348 bij Velp. Naast het reguliere asfaltonderhoud kijken we naar het onderhoud van verlichting en bewegwijzering en naar viaducten en duikers (buizen die 2 watergangen met elkaar verbinden). Ook onderzoeken we hoe we de landschappelijke kwaliteit in de omgeving van de weg kunnen verbeteren en versterken, voor wateroverlast en voor verkeerskundige knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Daarnaast kijken we naar de fietsstructuur langs de Schelmseweg.

Met de belangengroep N785 Gezond en Veilig zijn we een participatieproces gestart over de verkeerssituatie op de Ringallee, Beukenweg en Beekhuizenseweg in de kom van Velp en Rozendaal. Op dit deel van de N785 staat voor 2026 groot onderhoud aan de asfaltverharding gepland. 

Planning

Wanneer?Wat?

Tot april 2023

Onderzoek naar verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs de Ringallee, Beukenweg en Beekhuizensweg in de bebouwde kom van Velp en Rozendaal.

December 2022/januari 2023 

Besluitvorming werkzaamheden Schelmseweg – Zutphensestraatweg2024 
Besluitvorming werkzaamheden Ringallee, Beukenlaan en Beekhuizenseweg

Februari 2023 – december 2023

Werkvoorbereiding Schelmseweg en Zutphensestraatweg

2024

Uitvoering werkzaamheden Schelmseweg en Zutphensestraatweg

2026

Uitvoering werkzaamheden Ringallee, Beukenlaan en Beekhuizenseweg

Onderzoek naar knelpunten

Het onderzoek van de N785 splitsen we in 3 deelgebieden met eigen specifieke knelpunten.

Het onderzoek van de knelpunten op de Schelmseweg begint ter hoogte van de Waterbergseweg in Arnhem en eindigt bij de rotonde Daalhuizerweg in Rozendaal.

We onderzoeken:

  • De verkeersdoorstroming ter hoogte van de verkeerslichten op de Schelmseweg bij de op- en afritten naar de Apeldoornseweg.
  • De fietspadenstructuur langs de Schelmseweg vanaf de Waterbergseweg tot en met de rotonde Kerklaan in Rozendaal en langs de Monnikensteeg.
  • Hoe we de landschappelijke kwaliteit tussen het viaduct over de A12 en de bebouwde kom van Rozendaal kunnen versterken.
  • Hoe de bebouwde komingang van Rozendaal te verbeteren.

Het onderzoek op de Ringallee, Beukenweg en Beekhuizenseweg, gelegen tussen de rotonde Daalhuizerweg en Zutphensestraatweg, richt zich voornamelijk op:

  • Verhogen verkeersveiligheid op de kruispunten en aansluitingen 
  • Herinrichting van de weg zodat fietsers meer ruimte krijgen.
  • Onderzoek naar de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer.
  • Oplossingen om wateroverlast te beperken op de Beukenlaan, Beekhuizenseweg en bij de rotonde Zutphensestraatweg.

Het onderzoek op Zutphensestraatweg richt zich voornamelijk op:

  • Wateroverlast op de Zutphenstraatweg met name bij hevige regenval.
  • Versterking van het landschap.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.