N785: Arnhem - Velp

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N785: Arnhem - Velp.

Voor 2023 staat onderhoud gepland op de N785 tussen de Apeldoornseweg (N784) en de A348 bij Velp. Tussen oktober 2020 en eind 2021 doen we onderzoek naar mogelijke knelpunten op dit wegvak. Naast het reguliere asfaltonderhoud kijken we naar het onderhoud van verlichting en bewegwijzering en naar viaducten en duikers (buizen die 2 watergangen met elkaar verbinden). Ook onderzoeken we hoe we de landschappelijke kwaliteit in de omgeving van de weg kunnen verbeteren en versterken, voor wateroverlast en voor verkeerskundige knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid.

Planning

Wanneer?Wat?

Tot april 2022

Onderzoek naar verkeerskundige knelpunten op  de Schelmseweg, Ringallee, Beukenweg, Beekhuizenseweg en Zutphensestraatweg

Tot april 2022

Onderzoek naar het oplossen van wateroverlast tijdens extreme buien op de Beukenweg en Beekhuizenseweg

1e kwartaal 2022

Informeren belanghebbenden

November 2022 – december 2023

Werkvoorbereiding 

2024

Uitvoering werkzaamheden

Onderzoek naar knelpunten

Het onderzoek van de N785 splitsen we in 3 deelgebieden met eigen specifieke knelpunten.

Het onderzoek van de knelpunten op de Schelmseweg begint ter hoogte van de Waterbergseweg in Arnhem en eindigt bij de rotonde Daalhuizerweg in Rozendaal.

We onderzoeken:

 • De verkeersdoorstroming ter hoogte van de verkeerslichten op de Schelmseweg bij de op- en afritten naar de Apeldoornseweg.
 • De fietspadenstructuur langs de Schelmseweg vanaf de Waterbergseweg tot en met de rotonde Kerklaan in Rozendaal en langs de Monnikensteeg.
 • Hoe we de landschappelijke kwaliteit tussen het viaduct over de A12 en de bebouwde kom van Rozendaal kunnen versterken.
 • Hoe de bebouwde komingang van Rozendaal te verbeteren.

Het onderzoek op de Ringallee, Beukenweg en Beekhuizenseweg, gelegen tussen de rotonde Daalhuizerweg en Zutphensestraatweg, richt zich voornamelijk op:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, door te kijken hoe we 2 beken die ondergronds liggen (Rozendaalsebeek en de Beekhuizensebeek), boven de grond zichtbaar kunnen maken. Ook kijken we naar het uiterlijk van lichtmasten en verlichting.
 • Oplossingen om wateroverlast te beperken op de Beukenlaan, Beekhuizenseweg en bij de rotonde Zutphensestraatweg.
 • Herinrichting van de weg zodat fietsers meer ruimte krijgen.
 • Onderzoek naar de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer.

Het onderzoek op Zutphensestraatweg richt zich voornamelijk op:

 • Het functioneren van de verkeerslichten op de Zutphensestraatweg
 • Wateroverlast op de Zutphenstraatweg met name bij hevige regenval.
 • Versterking van het landschap.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.