N785: Bebouwde kom Velp

De provinciale weg die door de kom van Velp loopt, willen we veiliger en aantrekkelijker maken voor auto- en fietsverkeer.

De oplossingen die we daarvoor bedachten presenteerden we tijdens de inloopavond op 19 september 2023. Tot en met 8 oktober kon iedereen daarop reageren. We verwerkten deze anoniem in een reactienota. Ook geven we daarin antwoord op gestelde vragen, opmerkingen en suggesties.

Samen met de omgeving 

We richten ons in deze verkenning op het gedeelte van de N785 vanaf de rotonde Daalhuizerweg - Ringallee – Beukenweg- Beekhuizenseweg tot aan de rotonde Zutphensestraatweg. Samen met een klankbordgroep van bewoners (vanuit de Belangengroep N785 Veilig en Leefbaar), vertegenwoordiging vanuit Veilig Verkeer Nederland, vertegenwoordiging van het Rhedens Lyceum en gemeenten Rheden en Rozendaal brachten we de knelpunten tussen de rotonde Daalhuizerweg en de rotonde Zutphensestraatweg in beeld en keken we naar mogelijke oplossingsrichtingen.  

Maatregelen 

3 duidelijke thema’s komen naar voren om de verkeersveiligheid voor de verkeersdeelnemers en leefbaarheid voor omwonenden te vergroten. In willekeurige volgorde zijn dat:  

  • verhogen van verkeersveiligheid op de kruispunten en aansluitingen, 
  • herinrichting van de weg zodat fietsers meer ruimte krijgen
  • het beperken van parkeermogelijkheden. 

Concept wegontwerpen

In de concept wegontwerpen ziet u welke maatregelen we voorstellen om de provinciale weg door Velp verkeersveiliger te maken. We hebben daarbij de weg opgedeeld in 3 gedeelten:

We maakten van 5 oversteekpunten op de weg een bewegende impressie hoe het er uit kan komen te zien. Bent u benieuwd? Neem hier een kijkje.

Hoe verder? 

Naar verwachting neemt nemen we in het najaar van 2023 een besluit over welke maatregelen meegenomen kunnen worden voor de verdere uitwerking en latere uitvoering. 

Het definitieve maatregelenpakket delen we met de belangengroep N785 Gezond en Veilig en via www.gelderland.nl/N785. Daarna start de planvoorbereidingsfase (2024 en 2025). De uitvoering is naar verwachting  in 2026. 

WatWanneer

Besluitvorming

Najaar 2023

Planvoorbereiding

Vanaf 1e kwartaal 2024

Uitvoering

2026

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.