N782: Heelsum - Doorwerth

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N782: Heelsum - Doorwerth.

Voor 2022 staan verkeersmaatregelen gepland om de Utrechtseweg (N782) tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en de Kabeljauwallee in Doorwerth veiliger te maken, inclusief het naastgelegen fietspad. Voor de voorbereidende werkzaamheden hebben we meer tijd nodig dan verwacht. De uitvoering van de werkzaamheden is daarom doorgeschoven naar maart/april 2023. 

Meer info

Planning

Wanneer?Wat?

Vanaf november 2021

Voorbereiding en aanbesteding

Maart /april 2023

Uitvoering werkzaamheden

Onderzoek naar knelpunten

We startten in 2019 een onderzoek samen met gemeente Renkum. Dit naar aanleiding van vragen van bewoners over de verkeersveiligheid op de N782 tussen de rotonde Bennekomseweg in Heelsum en de verkeerslichten bij Kievitsdel in Doorwerth. In het onderzoek keken we naar:

 • Het aanpassen van de weginrichting die past bij 60 km/uur.
 • Het groener inrichten van de bermen en geleiders.
 • Het opheffen van het fietspad ten zuiden van de Utrechtseweg.
 • Het verbreden en het aanpassen van het fietspad ten noorden van de Utrechtseweg voor gebruik in 2 richtingen.

Verkeersmaatregelen Utrechtseweg

We voeren een aantal verkeersmaatregelen uit die de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg verbeteren:

 • We verlagen de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur op de Utrechtseweg tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en het kruispunt Kievitsdel.
 • We maken een 2-richtingen fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg (N782), vanaf de rotonde bij de Bennekomseweg tot en met het fietspad aan de zuidzijde van de N225. Dit fietspad maken we 4 m breed.
 • We verwijderen het fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg tussen de Bennekomseweg en het kruispunt Kievitsdel.
 • We versmallen de rijbaan van de Utrechtseweg van 7,30 naar 6,50 m.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee.

Verkeersmaatregelen kruispunt Kievitsdel

Het kruispunt bij Kievitsdel passen we aan:

 • We plaatsen nieuwe verkeerslichten.
 • De fietsoversteken aan de west- en zuidkant verdwijnen.
 • De fietsoversteken aan de noord- en oostkant maken we geschikt voor 2 rijrichtingen. Dit verbetert de verkeersafwikkeling van het kruispunt.
 • Automobilisten die vanuit Oosterbeek het kruispunt naderen, kunnen zich beter opstellen omdat er langere opstelvakken voor de verkeerslichten komen.
 • Voor voetgangers verandert er niet veel. De huidige wandelpaden blijven bestaan, ook bij de verkeerslichten.
 • Bij de bushalte richting Heelsum plaatsen we een nieuw bushokje. We verbreden het perron en er komt een overdekte fietsenstalling voor (brom)fietsen. Op de stoep brengen we geleidelijnen aan, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee. Tussen voetpad en rijbaan plaatsen we een haag.
 • We verwijderen de bushaltes bij Mooiland.

Film

De N782 Utrechtseweg gaat bij het kruispunt bij Kievitsdel over in een ander provinciale weg: de N225. Ook daar heet de rijbaan nog steeds Utrechtseweg. Met 2 aparte filmpjes brengen we in beeld hoe we de Utrechtseweg veiliger maken en wat dat betekent voor zowel weggebruikers als aanwonenden.

Reactienota

Aanwonenden van de Utrechtseweg reageerden op de verkeersmaatregelen die we willen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Utrechtseweg (N782) tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en de Kabeljauwallee in Wolfheze (N225). In deze reactienota (PDF 830 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden.

 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.