N782: Heelsum - Doorwerth

De geplande werkzaamheden aan de Utrechtseweg (N782) gaan voorlopig niet door. Dit heeft met stikstofuitstoot te maken.

Voor 2023 staan verkeersmaatregelen gepland om de Utrechtseweg (N782) en naastgelegen fietspad, tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en de Kabeljauwallee in Doorwerth, veiliger te maken. We zouden maart/april 2023 starten met de werkzaamheden. Dat gaat niet door. Dit heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling van stikstof.

Stikstof

Op 2 november 2022 besloot de Raad van State dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Om deze reden mag deze vrijstelling nu niet meer gebruikt worden bij wegenprojecten waar ingrijpende aanpassingen (reconstructies) aan de weg worden gedaan. Dit betekent dat er voor dergelijke wegenprojecten aangetoond moet worden dat er geen stikstofuitstoot is op nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Dit wordt berekend met een zogenaamde AERIUS-berekening.

Gevolgen voor de N782 en de N225

Op de N782 (Utrechtseweg) en de N225, ter hoogte van de bebouwde kom van Oosterbeek, willen we ingrijpende reconstructiemaatregelen uitvoeren. De werkzaamheden grenzen direct aan Natura 2000 gebieden en hebben effect op deze gebieden. Onlangs voerden we AERIUS-berekeningen uit, die de uitstoot van stikstof voor deze werkzaamheden aangeven. De uitkomsten liggen boven de wettelijke norm en dat houdt in dat wij de werkzaamheden op dit moment niet kunnen uitvoeren. Er is daarvoor nader onderzoek nodig.

Hoe verder?

Wij overleggen met onze beheer en onderhoudsafdeling of het onderhoud van de weg uitgesteld kan worden, totdat er meer zekerheid is over de uitvoerbaarheid van de reconstructies op de N782 en de N225 bij Oosterbeek. Verder onderzoeken we de komende periode of er maatregelen mogelijk zijn om effecten van de stikstofuitstoot op de Natura 2000 gebieden te compenseren.

Meer info

Planning

Wanneer?Wat?

Nader te bepalen

Uitvoering werkzaamheden

Onderzoek naar knelpunten

We startten in 2019 een onderzoek samen met gemeente Renkum. Dit naar aanleiding van vragen van bewoners over de verkeersveiligheid op de N782 tussen de rotonde Bennekomseweg in Heelsum en de verkeerslichten bij Kievitsdel in Doorwerth. In het onderzoek keken we naar:

 • Het aanpassen van de weginrichting die past bij 60 km/uur.
 • Het groener inrichten van de bermen en geleiders.
 • Het opheffen van het fietspad ten zuiden van de Utrechtseweg.
 • Het verbreden en het aanpassen van het fietspad ten noorden van de Utrechtseweg voor gebruik in 2 richtingen.

Verkeersmaatregelen Utrechtseweg

We voeren een aantal verkeersmaatregelen uit die de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg verbeteren:

 • We verlagen de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur op de Utrechtseweg tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en het kruispunt Kievitsdel.
 • We maken een 2-richtingen fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg (N782), vanaf de rotonde bij de Bennekomseweg tot en met het fietspad aan de zuidzijde van de N225. Dit fietspad maken we 4 m breed.
 • We verwijderen het fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg tussen de Bennekomseweg en het kruispunt Kievitsdel.
 • We versmallen de rijbaan van de Utrechtseweg van 7,30 naar 
  6,50 m.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee.

Verkeersmaatregelen kruispunt Kievitsdel

Het kruispunt bij Kievitsdel passen we aan:

 • We plaatsen nieuwe verkeerslichten.
 • De fietsoversteken aan de west- en zuidkant verdwijnen.
 • De fietsoversteken aan de noord- en oostkant maken we geschikt voor 2 rijrichtingen. Dit verbetert de verkeersafwikkeling van het kruispunt.
 • Automobilisten die vanuit Oosterbeek het kruispunt naderen, kunnen zich beter opstellen omdat er langere opstelvakken voor de verkeerslichten komen.
 • Voor voetgangers verandert er niet veel. De huidige wandelpaden blijven bestaan, ook bij de verkeerslichten.
 • Bij de bushalte richting Heelsum plaatsen we een nieuw bushokje. We verbreden het perron en er komt een overdekte fietsenstalling voor (brom)fietsen. Op de stoep brengen we geleidelijnen aan, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee. Tussen voetpad en rijbaan plaatsen we een haag.
 • We verwijderen de bushaltes bij Mooiland.

Film

De N782 Utrechtseweg gaat bij het kruispunt bij Kievitsdel over in een ander provinciale weg: de N225. Ook daar heet de rijbaan nog steeds Utrechtseweg. Met 2 aparte filmpjes brengen we in beeld hoe we de Utrechtseweg veiliger maken en wat dat betekent voor zowel weggebruikers als aanwonenden.

Reactienota

Aanwonenden van de Utrechtseweg reageerden op de verkeersmaatregelen die we willen doorvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Utrechtseweg (N782) tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en de Kabeljauwallee in Wolfheze (N225). In deze reactienota (PDF 830 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden.

 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.