N782: Heelsum - Doorwerth

Voor 2025 staan verkeersmaatregelen gepland om de Utrechtseweg (N782) en naastgelegen fietspad, tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en de Kabeljauwallee in Doorwerth, veiliger te maken. De plannen zijn in verband met de stikstofwetgeving aangepast.

Andere plannen 

Op de N782 (Utrechtseweg) en de N225, ter hoogte van de bebouwde kom van Oosterbeek, wilden we de weg en het naastgelegen fietspad ingrijpend aanpassen.  Tijdens de werkzaamheden zou meer stikstof in de aangrenzende Natura 2000 gebieden worden uitgestoten dan wettelijk is toegestaan. Om die reden mogen we geen werkzaamheden uitvoeren. Op basis van deze stikstofuitkomsten hebben we onze plannen ingrijpend moeten aanpassen. Dit heeft ertoe geleid dat maatregelen zijn vervallen of aangepast.

Verkeersmaatregelen N782 

Het verlagen van de snelheid op de N782 van 80 naar 60 km/ uur gaat door. Niet door gaan de plannen om een twee-richtingen fietspad aan de noordzijde van de weg aan te leggen. En ook de aanpassingen aan het riool gaan niet door.  

We vatten hieronder samen welke werkzaamheden doorgaan:  

  • De N782 wordt een 60 km weg 
  • De huidige fietspadenstructuur langs de N782 blijft zoals die is. Dus aan beide zijden van de weg ligt een fietspad.  
  • De Utrechtseweg maken we smaller. De breedte wordt 6,50 m. Hierdoor ontstaan er bredere bermen en verdwijnt de asfaltverharding tussen het fietspad en de rijbaan. 
  • Op het kruispunt Doorwerthsestraat verdwijnen de linksafvakken. We maken daar middengeleiders, zodat (brom)fietsers en voetgangers in 2 gedeelten de weg over kunnen steken. 
  • De betonnen middengeleider vervangen we door een middengeleider die van gras is.
  • In de nieuwe situatie moeten fietsers/voetgangers uit de richting Heelsum, voor het kruispunt, de N782 (Utrechtseweg) oversteken. Ze worden geleid naar de aangepaste fiets/voetgangersoversteek aan de oostzijde van het kruispunt. De bestaande oversteek aan de westzijde van het kruispunt over de N225 komt te vervallen.

Planning

Wanneer?Wat?

September 2023 –oktober 2024 

Planvoorbereiding 

Oktober 2024 – december 2024 

Aanbesteding 

Medio 2025 

Uitvoering werkzaamheden 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.