N225: A50–Valkenburglaan Oosterbeek

De plannen voor de Utrechtseweg (N225) zijn gewijzigd. De werkzaamheden voeren we in 2025 uit.

Voor 2025 staat groot onderhoud gepland op de Utrechtseweg (N225) tussen de A50 en de rotonde Valkenburglaan in Oosterbeek. Daarnaast voeren we maatregelen uit om de weg veiliger te maken. We zouden maart/april 2023 starten met de werkzaamheden, maar dit is door de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling van stikstof uitgesteld. We moesten de plannen ingrijpend aanpassen. De aangepaste plannen en het groot onderhoud voeren we in 2025 uit. 

Verkeersmaatregelen komgrens 

De voorgenomen verkeersmaatregelen gaan niet door, omdat tijdens de uitvoering er meer stikstof zou worden uitgestoten dan wettelijk is toegestaan. We gaan alleen nog noodzakelijk onderhoud aan de weg uitvoeren.  

Verkeersmaatregelen kruispunt bij Kievitsdel 

De voorgenomen verkeersmaatregelen rondom het kruispunt Kievitsdel gaan wel door. Deze maatregelen zijn als volgt:

  • We plaatsen nieuwe verkeerslichten. 
  • De fietsoversteken aan de west- en zuidkant verdwijnen. 
  • De fietsoversteken aan de noord- en oostkant maken we geschikt voor 2 rijrichtingen. Dit verbetert de verkeersafwikkeling van het kruispunt. 
  • We maken langere opstelstroken bij de verkeerslichten, zodat automobilisten die vanuit Oosterbeek het kruispunt naderen, zich beter opstellen.  
  • Voor voetgangers verandert er niet veel. De huidige wandelpaden blijven bestaan, ook bij de verkeerslichten. 
  • Bij de bushalte richting Heelsum plaatsen we een nieuw bushokje. We verbreden het perron en er komt een overdekte fietsenstalling voor (brom)fietsen. Op de stoep brengen we geleidelijnen aan, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden. 
  • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee. Tussen voetpad en rijbaan plaatsen we een haag. 
  • We verwijderen de bushaltes bij Mooiland. 
Nieuwe verkeersbesluiten:

Planning

Wanneer?Wat?

November 2023 – november 2024 

Voorbereiding 

November 2024 – maart 2025 

Aanbesteding

2025

Uitvoering werkzaamheden 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.