N832: Well - Gameren

Op de N832: Well - Gameren voeren we onderhoud en werkzaamheden uit. Dit doen we in 2 fases. De eerste fase is afgerond.

Werkzaamheden

In september 2021 voerden we asfaltonderhoud uit aan de rijbaan en het fietspad van de Molenveldweg (N832) tussen Gameren en Kerkwijk. We verwachten uiterlijk begin 2024 met de tweede fase van het groot onderhoud te starten. Dat vindt plaats op de N832 tussen Well en Kerkwijk. Daarbij leggen we een nieuw vrijliggend fietspad aan en verbreden we een deel van het bestaande vrijliggende fietspad. Deze werkzaamheden combineren we met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Planning

  • naar verwachting starten we uiterlijk begin 2024 met de werkzaamheden aan de N832 tussen Kerkwijk en Well

Deze planning is afhankelijk van vergunningen en procedures en kan nog wijzigen.

Werkzaamheden Well – Kerkwijk

Tijdens de tweede fase van het groot onderhoud werken we aan de N832 (Walderweg, Molen Achterdijk, Weigraaf) vanaf de N831 bij Well tot en met de rotonde in Kerkwijk. Naast het asfaltonderhoud, maken we het kruispunt N832 Weigraaf/N831 Bernseweg veiliger door daar een plateau te maken en middengeleiders aan te brengen, waardoor fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook leggen we een nieuw vrijliggend fietspad aan tussen de kruispunten Bernseweg/Weigraaf en Molen Achterdijk-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel. Het vrijliggend fietspad zorgt voor een veiliger en aantrekkelijke fietsverbinding. Daarnaast verbreden we het bestaande fietspad tussen de Uilecotenweg en de rotonde in Kerkwijk.

De werkzaamheden van de 2e fase van het groot onderhoud voeren we later uit dan oorspronkelijk voorzien, omdat we nog bezig zijn met de verwerving van de benodigde gronden. Als we alle benodigde gronden in bezit hebben en alle vergunningen hebben ontvangen, starten we met de werkzaamheden.

Verkeersveiligheid

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel trekken in 2023 de Maas-Waalweg door naar de Molen Achterdijk/Weigraaf. Daardoor komt er meer verkeer op de N832 en is het nodig deze provinciale weg verkeersveiliger te maken. Dat doen we door de aanleg en verbreding van het vrijliggend fietspad. Onze geplande werkzaamheden starten wanneer de werkzaamheden aan de Maas-Waalweg klaar zijn.

Inpassingsplan voor vrijliggend fietspad

De plannen voor het vrijliggend fietspad staan in een Inpassingsplan (een ‘provinciaal bestemmingsplan’). Dit inpassingsplan is nodig om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. Meer informatie over het inpassingsplan staat onderaan deze pagina.

Tegen het inpassingsplan is beroep aangetekend. Op maandag 13 september 2021 vond hierover een hoorzitting plaats bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 10 november uitspraak gedaan en daarmee is het provinciaal inpassingplan nu onherroepelijk. Dat betekent dat we nu verder kunnen met de grondaankopen en dat we kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de werkzaamheden van fase 2 van het groot onderhoud.

Verkeersbesluit

Voor een aantal maatregelen van het groot onderhoud hebben begin 2022 we een verkeersbesluit genomen. Er was geen beroep aangetekend. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Animatie N832

Er is ook een animatie gemaakt om een indruk van de geplande aanpassingen van de N832 te weergeven.

Provinciaal inpassingsplan

Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. In dit inpassingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd van – in dit geval – een fietspad. Het inpassingsplan bestaat uit 4 onderdelen:

  1. In de Toelichting is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Hierin leest u onder andere het doel van het plan (waarom leggen we het fietspad aan), het relevante beleid, de beschrijving van het gebied en uitkomsten van het onderzoek naar omgevingsaspecten zoals geluid, flora en fauna.
  2. Op de Verbeelding vindt u de kaart van het gebied en de plek waar het fietspad komt, hier ziet u bestemmingen en aanduidingen die verwijzen naar de regels van het inpassingsplan.
  3. In de Regels geven we aan wat er wel en niet mag binnen de lijnen van de verbeelding. In dit geval gaat het om een fietspad en mag er bijvoorbeeld geen huis gebouwd worden.
  4. De Bijlagen bevatten verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het inpassingsplan. Zo is er een landschapsplan gemaakt, is er ecologisch onderzoek uitgevoerd en hier vindt u het ontwerp van het fietspad.

Het definitieve inpassingsplan kunt u lezen via de website van ruimtelijke plannen

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.