N797: Putten - Garderen

In het najaar 2024 gaan we werken aan de provinciale weg N797 van Putten naar Garderen. We combineren groot onderhoud met maatregelen om de snelheid te verlagen naar 60 km/uur.

Planning

Wanneer?Wat?

Voorjaar 2024

Kappen bomen

Zomer 2024

Aanbesteding van het werk

Najaar 2024

Uitvoering werkzaamheden

Brandsingels

De hele Garderenseweg (N797) overlopend in de Putterweg tussen Putten en Garderen is aangemerkt als een brandsingel. Een brandsingel is een strook met traag brandende bomen die moet voorkomen dat een natuurbrand overslaat of zich verder verspreidt.  Op dit moment staan er nog brandgevoelige naaldbomen. Daarom starten we vóór het broedseizoen met het verwijderen van deze bomen en vervangen we deze in het najaar met brandvertragende loofbomen. 

Voorbereiden 

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost veel tijd. Daarom begonnen we in het voorjaar van 2019 met het inventariseren van aandachtspunten aan de weg. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren, en door overleg met andere partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbond et cetera. 

Klankbordgroep

Provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van de Gelderse wegen. Vandaar dat we samen met een klankbordgroep onderzoek hebben gedaan naar de knelpunten van de N797 en hoe we deze kunnen verbeteren. De gesprekken richtten zich vooral op maatregelen om de toekomstige snelheid van 60 km/u op de N797 te beheersen. Daarnaast leggen we focus op de schoolomgeving, het Klimbos en het voorkomen van bosbranden.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 26 juni 2023 organiseerden we een inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij een toelichting gegeven op onze plannen. Zoals het aanleggen van drempelplateaus en een faunapassage, het aanpassen van middengeleiders, het maken van een oversteek voor fietsers en voetgangers en het verlagen van de maximumsnelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur. Belangstellenden konden het wegontwerp bekijken.

Trajectprogrammering 

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een goed en bereikbaar wegennet binnen Gelderland. Om dit gestructureerd te laten verlopen hebben we een onderhoudscyclus ontwikkeld voor de provinciale wegen. Deze onderhoudscyclus noemen we de trajectprogrammering. Op verschillende momenten in dit proces vragen we de omgeving mee te denken. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.