Gladheidbestrijding

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor gladheidbestrijding op alle wegen die bij haar in beheer en onderhoud zijn.
strooiwagen_wordt_gevuld_met_zout

Samen met de andere wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten) streven we ernaar te voorkomen dat het glad wordt. We zorgen er samen voor dat alle belangrijke wegen in Gelderland gestrooid worden.

strooiwagens_bij_opslag_zout

Welke wegen worden gestrooid

Provincie Gelderland is beheerder van 46 hoofdbaanroutes en 51 fietspadroutes. In totaal is dat circa 1.200 km hoofdrijbaan en 1.500 km fietspaden/parallelwegen. We hebben 12 steunpunten verspreid over heel Gelderland van waaruit we strooien.

Met 8 miljoen kilo zout op voorraad en een nalevergarantie van 7 miljoen kilo zout, is er genoeg zout om de gladheid tegen te gaan.

Door in te zoomen op deze kaart kunt u zien op welke wegen wij strooien in uw omgeving . Ook de wegen van enkele gemeenten in Gelderland staan op deze kaart. Die wegen worden door de gemeenten zelf gestrooid.

Gladheid voorkomen met preventieve strooiacties

Alle wegbeheerders proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat het glad wordt. We gebruiken hiervoor het GladheidMeldSysteem. Dit systeem geeft ons een betrouwbare inschatting van de omstandigheden ter plekke. Het systeem bestaat uit een centrale computer die informatie doorkrijgt uit 33 plaatsen verspreid over de provincie (zgn GMS-meetstations).

Een aantal sensoren in het wegdek meten de temperatuur van het wegdek en de hoeveelheid zout dat op de weg ligt. Bij het meetstation staat ook een weerhut waar we de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en de neerslag meten. Met deze gegevens kunnen we berekenen hoe laat we die dag uit moeten rijden om te voorkomen dat het glad wordt.

Welke wegen en fietspaden strooien we eerst bij sneeuw en ijzel

Als het sneeuwt en ijzelt en het echt glad wordt, moeten we een keuze maken welke wegen we als eerste gaan strooien. De wegen waar het druk is, worden als eerste sneeuw- en ijzelvrij gemaakt, daarna volgen de wegen die minder druk zijn. Bij de fietspaden doen we het anders. We strooien daar zoveel mogelijk voor de fietsers uit. Bijvoorbeeld als we weten dat de meeste fietsers van A naar B rijden tussen 7 en 8 uur, dan gaan wij ook van A naar B maar dan net iets vroeger. We willen zoveel mogelijk in dezelfde richting als de fietsers rijden, omdat dan het effect het grootst is.

Milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen

Voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding sloten we diverse contracten af. We hebben overeenkomsten met:

  • lokale transporteurs, 
  • een leverancier voor het wegenzout en de pekel,
  • een leverancier van de strooiers en schuivers (ploegen)
  • een weerbureau. 

In deze contracten zijn duurzaamheid, milieuaspecten en maatschappelijk verantwoord ondernemen als aandachtspunten opgenomen.

Bekijk het filmpje

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.