Gelders Verkeer 2022

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2022 is het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2021 met ongeveer 7% gestegen. Het is weer bijna net zo druk als vóór COVID-19.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat momenteel uit 268 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting. Met 80 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we 540 periodieke telpunten. Per locatie telden we daar 2 tot 3 weken lang met telslangen over de weg eens in de 5 jaar. In 2022 is op 125 van deze periodieke locaties geteld.

Ontwikkeling

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen tot 2019 met 35%. In de jaren 2020 en 2021 was het vanwege de maatregelen rond COVID-19 weer wat rustiger op de weg. Dit speelde ook nog de eerste twee maanden van 2022. Maar na het vervallen van de beperkingen rond COVID-19 nam het verkeer weer toe.  Het was in 2022 weer bijna net zo druk op de provinciale wegen als voor COVID-19. De verwachting is dat de intensiteit weer verder zal toenemen in 2023 en later. 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2022 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van alle telvakken.

ontwikkeling-gelderse-wegen-2022.png

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Verkeersintensiteit per weg

Het drukste provinciale wegvak ligt op de A325 bij Arnhem ten zuiden van het Nijmeegseplein met bijna 79.000 motorvoertuigen per werkdag. Het rustigste provinciale telvak is de N826 (Zutphen-Laren) met ongeveer 1.100 motorvoertuigen per werkdag. 

De gemiddelde verkeersintensiteit van een provinciale weg in Gelderland is ongeveer 10.300 motorvoertuigen per werkdag. En op een gemiddelde provinciale weg is van het totale verkeer ongeveer 13 % vrachtverkeer. Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaand document staan de detailresultaten van de verkeerstellingen van het afgelopen jaar.

Het ODS-document is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met  verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale wegen. Ook is informatie beschikbaar over reistijden, het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden. Daarnaast staat er informatie over verkeersgegevens die nodig zijn voor berekeningen voor geluid langs provinciale wegen. 

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. De webcams zijn er om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.