Gelders Verkeer 2021

Jaarlijks rapporteren wij over de resultaten van de verkeerstellingen die we in het voorgaande jaar uitvoerden. In 2021 is het verkeer op de provinciale wegen in Gelderland ten opzichte van 2020 met ongeveer 4 % gestegen. Het is echter nog niet zo druk als voor COVID-19.

Permanente telpunten voor gegevens verkeer

Het meetnet van de provincie bestaat momenteel uit 264 permanente telpunten. Met behulp van meetlussen in het wegdek meten deze telpunten continu de verkeersintensiteit, de snelheid en de samenstelling van het verkeer. Het hele jaar meten we per uur en per rijrichting.
Met 75 permanente telpunten tellen we ook het fietsverkeer.

Periodiek tellen van verkeer

Naast de permanente telpunten kennen we 544 periodieke telpunten. Per locatie telden we daar 2 tot 3 weken lang met telslangen over de weg eens in de 5 jaar.

Ontwikkeling

Sinds 1993 steeg het verkeer op de provinciale wegen tot 2019 met 35%. In 2020 nam het verkeer af met 11 %. Deze daling is voor een groot gedeelte veroorzaakt door de maatregelen die getroffen zijn rondom COVID-19.  Door deze daling was het in 2020 ongeveer net zo druk (of rustig) als 20 jaar geleden. Inmiddels is het verkeer weer iets gestegen en zit nu op ongeveer het niveau van ongeveer 8 jaar geleden. Verwachting is dat de intensiteit weer verder toeneemt na het laten vallen van de maatregelen rond COVID-19. 

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het verkeer van 1993 tot en met 2021 weer. De gegevens in de grafiek zijn afkomstig van de jaargegevens van alle telvakken. 

Ontwikkeling verkeersintensiteiten provinciale wegen in Gelderland op een gemiddelde werkdag 1993	100 1994	103 1995	106 1996	109 1997	112 1998	115 1999	118 2000	120 2001	121 2002	121 2003	123 2004	122 2005	123 2006	124 2007	128 2008	128 2

Verkeersintensiteit per weg

Het drukste provinciale wegvak ligt op de N325 bij Arnhem ter hoogte van de Pleybrug met bijna 74.000 motorvoertuigen per werkdag. Het rustigste provinciale telvak is de N826 (Zutphen-Laren) met ongeveer 1.100 motorvoertuigen per werkdag. 

De gemiddelde verkeersintensiteit van een provinciale weg in Gelderland is ongeveer 9700 motorvoertuigen per werkdag. En op een gemiddelde provinciale weg is van het totale verkeer ongeveer 14 % vrachtverkeer. 

Via onderstaande applicaties vraagt u de verkeersintensiteit per weg op:

Resultaten verkeerstellingen

In onderstaand document staan de detailresultaten van de verkeerstellingen van het afgelopen jaar.

Het ODS-document is niet toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze documenten? Geef het aan ons door.

Kaart met verkeerstellingen

Op de kaart met verkeerstellingen staat informatie over het aantal motorvoertuigen, vrachtwagens en fietsen op provinciale wegen. Ook is informatie beschikbaar over reistijden, het aantal snelheidsovertredingen en gereden snelheden. Daarnaast staat er informatie over verkeersgegevens die nodig zijn voor berekeningen voor geluid langs provinciale wegen.

Webcams langs Gelderse wegen

Langs een aantal wegen in Gelderland staan webcams opgesteld. Doel van de webcams is om een beeld te geven van de verkeersdrukte op die wegen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.