A1/A30: Aanpak fileknelpunt

Rijk, provincie Gelderland en regio Food Valley werken samen aan een oplossing voor het fileknelpunt A1/A30. Hoe de oplossing eruit gaat zien, weten we nog niet. Het Rijk beslist dit uiteindelijk, als eigenaar van de weg. Rijkswaterstaat voert het werk uit.

Veel files bij de aansluiting

Dagelijks rijden duizenden mensen, zeker in de spits, over de A30. Bij de aansluiting met de A1 merken weggebruikers dat deze niet is ingericht als een knooppunt van autosnelwegen. Rechtdoor sluit de weg aan op de N301 richting Nijkerk, met verkeerslichten. Met een gedeeltelijke ongelijkvloerse kruising en een scherpe bocht rijdt het verkeer door naar de A1. Daardoor ontstaan er dagelijks veel files. Dat leidt tot vertragingen én het is minder veilig. We verwachten dat deze weg nog drukker wordt. Dat heeft te maken met de komst van meer bedrijven en werkgelegenheid in de regio. Daarnaast komt er meer verkeer, omdat het Rijk het bekende knooppunt Hoevelaken verbetert. Daarom hebben Rijk, provincie Gelderland én de regio Food Valley besloten om de aansluiting A1/A30 te verbeteren.

MIRT-onderzoek

Provincie, Rijk en regio hebben in 2017 en in 2018 een MIRT-onderzoek uitgevoerd. In een MIRT-onderzoek wordt vanuit verschillende kanten bekeken hoe een knelpunt op de weg verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door de weg aan te passen of slimme verkeerslichten of andere vormen van slimme mobiliteit toe te passen. Ook kijken de onderzoekers naar zaken die niet direct met de weg te maken hebben. Komt er bijvoorbeeld minder verkeer als er meer bussen of treinen gaan rijden? Het is een uitgebreid onderzoek dat naar voren brengt wat de beste oplossingen zijn. Bij de A1/A30 is de conclusie dat de beste oplossing is om de weg aan te passen. Er zijn daarvoor een paar mogelijkheden uit het onderzoek gekomen. Het vervolgonderzoek wijst uit wat de beste oplossing is in verhouding tot de maatschappelijke kosten.

Belangrijke schakel Amsterdam, Amersfoort en Arnhem

De snelweg A1/A30 vormt een verbinding tussen de A1 bij Barneveld en de A12 bij Ede. De weg is hierdoor een schakel tussen Amsterdam, Amersfoort en Arnhem. De A30 is 18 kilometer lang. De weg is een belangrijke doorgaande route voor de regio en voor Nederland.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.