N301: Nijkerk - Flevoland

In 2025 is groot onderhoud gepland aan de N301 tussen Nijkerk en de provinciegrens met Flevoland. We vernieuwen het asfalt en de verkeerslichten op de punten waar dat nodig is. Ook nemen we een aantal kleine wijzigingen mee om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Werkzaamheden 

Naast het groot onderhoud voeren we de volgende werkzaamheden uit: 

  • vervangen van de asfaltverharding vanaf de provinciegrens tot en met de kruising met de Patroonstraat-Smitspol; 
  • verlengen van het voorsorteervak rechtsaf richting de Patroonstraat; 
  • verruimen van de bocht die rechtsaf slaat richting de Patroonstraat; 
  • vervangen van de verkeerslichten bij de kruising met de A28; 
  • vervangen van de verkeerslichten bij de kruising met de Patroonstraat; 
  • vervangen van de verkeerslichten bij de fietsoversteek Arkevaartbrug (Ambachtstraat); 
  • herstellen en vergroenen van de middengeleiders bij het kruispunt met de A28. 

Informatieavond  

Op dit moment vragen wij de benodigde vergunningen aan. Ook worden de voorgenomen maatregelen verwerkt in een uitvoeringsontwerp en contract. Als dit gereed is en de aannemer bekend dan organiseren wij gezamenlijk met onze partners een inloopavond om de maatregelen en de voorgestelde werkwijze met omleidingsroutes te presenteren. 

Planning

Wanneer?Wat?

2024

Voorbereiden uitvoeringsontwerp en de aanbesteding.

2024

Aanbesteding en gunning aannemer.

2025

Uitvoering werkzaamheden.

2 Nijkerk kaart- N301.png

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.