A325/N325

Voor 2019 staat groot onderhoud voor het asfalt gepland op de A325/N325. De toplaag is op korte termijn aan vervanging toe.

Ook vindt er een verkenning plaats naar de knelpunten die tegelijk met het groot onderhoud aangepakt kunnen worden. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanpak van de Pleyroute en aanpak Nijmeegseplein. Voor de definitieve planvorming en uitvoering vindt afstemming plaats met de regio.

Planning

In 2018 worden de werkzaamheden voorbereid. Uitvoering staat gepland voor de zomer 2019.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.