N833: Culemborg - Buurmalsen

Op de N833 rijden dagelijks zo’n 6.300 motorvoertuigen. Voor fietsers zijn er geen vrijliggende fietspaden. De fietsstroken zijn onderdeel van de rijbaan. De gemiddelde snelheid is 96 km/uur terwijl 80 km/uur toegestaan is. Vanaf mei 2019 tot en met oktober 2020 gaan we aan de slag om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Verkeersveiligheid verbeteren

Om de verkeersveiligheid te verbeteren leggen we tussen Culemborg en Buurmalsen een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan.

Werkzaamheden

  • kabels en leidingen verleggen
  • rijbaan versmallen van 9,5 meter naar 7 meter
  • groot onderhoud asfaltverharding rijbaan
  • geluid reducerend asfalt aanbrengen vanaf Lage Maatsteeg tot en met de Haagse Uitweg in Buurmalsen
  • verkeersbrug ter hoogte van de Zeedijk vervangen en aanleg van een fietsbrug
  • watergang verleggen langs de bestaande weg
  • ondergrondse buizen die watergangen met elkaar verbinden (zogenaamde duikers) vervangen en verleggen op diverse locaties
  • vrij liggend fietspad aanleggen in 2 richtingen aan de westzijde van de Rijksstraatweg (N833) tussen Culemborg en de Haagse Uitweg in Buurmalsen
  • oversteekplaats realiseren voor fietsers op de Rijksstraatweg ter hoogte van Oude Hoevenseweg en ter hoogte van de Haagse Uitweg
  • aanplanten van 258 bomen langs de Rijksstraatweg.

Aannemer van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden in opdracht van provincie Gelderland uit.

Kabels en leidingen

Op de plek van het nieuwe fietspad liggen kabels en leidingen in de grond. Het gaat om elektriciteitsleidingen, riolering, gasleidingen en kabels voor telecommunicatie.

Vanaf oktober 2019 graven we langs de N833 proefsleuven. Daarmee kunnen we de exacte ligging en hoogte van de kabels en leidingen bepalen. Als we knelpunten constateren met de ligging van het nieuwe fietspad, gaan we kabels en leidingen verleggen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden in februari 2020 klaar.

Planning

Vanaf oktober 2019 tot en met uiterlijk februari 2020 verleggen we kabels en leidingen. Naar verwachting gaat starten we rond februari 2020 met de overige werkzaamheden. Deze lopen door tot en met oktober 2020.

De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland

Contact 

Heeft u vragen of zorgen over de werkzaamheden aan de N833? Neem contact op met Alexandra Braas, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw via 085 – 822 04 16 of n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com.

Stel overige vragen aan provincie Gelderland via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op via 026 359 99 99.