N833: Culemborg - Buurmalsen

Op de N833 rijden dagelijks zo’n 6.300 motorvoertuigen. Voor fietsers zijn er geen vrijliggende fietspaden. De fietsstroken zijn onderdeel van de rijbaan. De gemiddelde snelheid is 96 km/uur, terwijl 80 km/uur is toegestaan. Vanaf mei 2019 werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Naar verwachting zijn we voor de zomer 2022 klaar met de werkzaamheden aan de weg. In het najaar van 2022 worden als afsluiting bomen geplant.

Herinrichting N833

We richten de Rijksstraatweg (N833) inclusief het fietspad anders in om de verkeersveiligheid op de weg en het fietspad te verbeteren. Het autoverkeer scheiden we van het (brom)fietsverkeer door een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan te leggen. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, verleggen we aan de westzijde van de N833 de huidige sloot en passen we de weg aan. Ook verleggen we kabels en leidingen. Aanliggende fietsstroken vervallen. Daarom wordt de nieuwe weg 7 meter breed in plaats van de huidige 9,5 meter. Daarnaast vervangen we de toplaag van de weg. Er komen ook 2 nieuwe bruggen ter hoogte van de Zeedijk: een brug voor gemotoriseerde voertuigen en een brug voor (brom)fietsers.

Werkzaamheden

 • kabels en leidingen verleggen
 • rijbaan versmallen van 9,5 meter naar 7 meter
 • groot onderhoud asfaltverharding rijbaan
 • geluid reducerend asfalt aanbrengen vanaf de Lage Maatsteeg tot en met de Haagse Uitweg in Buurmalsen
 • verkeersbrug ter hoogte van de Zeedijk vervangen en aanleg van een fietsbrug
 • sloot verleggen langs de bestaande weg
 • ondergrondse buizen die watergangen met elkaar verbinden (duikers) vervangen en verleggen op diverse locaties
 • vrijliggend fietspad aanleggen in 2 richtingen aan de westzijde van de Rijksstraatweg (N833) tussen Culemborg en de Haagse Uitweg in Buurmalsen
 • oversteekplaats maken voor fietsers op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Oude Hoevenseweg en ter hoogte van de Haagse Uitweg
 • Aanplant bomen

Aannemer van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden in opdracht van ons uit. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland

Werkzaamheden in 3 wegdelen

Aannemer Van den Heuvel verlegt de kabels en leidingen langs de Rijksstraatweg (N833). De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 delen en zijn nodig om voldoende ruimte te maken voor het nieuwe fietspad. De aanleg van het vrijliggend fietspad gebeurt in dezelfde 3 delen.   

 1. Buurmalsen – Oude Hoevenseweg
  De werkzaamheden aan kabels en leidingen op dit stuk zijn klaar. Het meeste werk aan de watergangen, vrijliggend fietspad en inritten is uitgevoerd. Het eerste deel van het fietspad hebben we geasfalteerd. De komende weken asfalteren we het resterende deel. Verkeer leiden we tijdens deze werkzaamheden om-en-om langs het werkvak.
 2. Oude Hoevenseweg – Beusichemse Broeksteeg
  We zijn hier klaar met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Wij hopen in maart 2022 verder te kunnen met de werkzaamheden aan het fietspad, de rijbaan en de watergangen.
 3. Beusichemse Broeksteeg – Culemborg.
  We zijn hier tot eind december 2021 bezig met werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, is eenrichtingsverkeer ingesteld tot het werk klaar is. Alliander zal de glasvezelkabel vanaf januari verleggen op het deel tussen de Zeedijk en de Provincialeweg (N320). Dit duurt 6 tot 8 weken. Het is nog niet bekend welke verkeersmaatregelen hier nodig zijn. Daarna volgen de werkzaamheden aan watergangen, inritten en het vrijliggend fietspad.

Vertraging uitvoering werk

De werkzaamheden aan de rijbaan, het fietspad en de watergangen liggen op dit moment stil vanwege het aantreffen van de grote modderkruiper in de watergangen. De grote modderkruiper is een bedreigde en een beschermde vissoort waarvoor ontheffing benodigd is. Deze ontheffing is aangevraagd, maar nog niet afgegeven. Als wij op dit moment verder zouden gaan met de werkzaamheden, verstoren wij de modderkruiper en andere dieren in hun winterslaap. Dit overleven zij niet. In overleg met de ecoloog hebben wij onze planning en de werkzaamheden daarom aangepast en uitgesteld tot februari 2022.

Contact 

Heeft u vragen of zorgen over de werkzaamheden aan de N833? Neem contact op met Janneke den Hartogh, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw via 085 – 822 04 16 of n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com.

Stel overige vragen aan provincie Gelderland via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op via 026 359 99 99.