Nieuwsberichten N346-Lochem

Hier vindt u een overzicht van nieuwsberichten over de N346-Lochem.

Aannemer start met werkzaamheden N346 Schakel Achterhoek A1

Tussen 2023 en 2025 legt aannemer BAM de nieuwe provinciale weg aan: de N346 Schakel Achterhoek-A1. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland. In februari 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden. Er zijn voorlopig geen afsluitingen of omleidingen nodig.

Veel belangstelling voor ontwerp N346 Schakel Achterhoek – A1

Op woensdag 7 september 2022 organiseerden we samen met aannemer BAM een inloopbijeenkomst over het ontwerp en de uitvoering van de N346 Schakel Achterhoek - A1.

Inloopbijeenkomst ontwerp N346 Schakel Achterhoek-A1

Samen met aannemer BAM Infra organiseren we een inloopbijeenkomst over het ontwerp en de uitvoering van de N346 Schakel Achterhoek - A1. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 7 september 2022 tussen 16:00 en 21:00 uur in de Schouwburg, Oosterwal 22, Lochem.

Ondertekening uitvoeringscontract N346 Schakel Achterhoek-A1

Op 15 juni 2022 ondertekenden gedeputeerde Helga Witjes en Michael van den Hoonaard (directeur bij BAM Infra Nederland) het uitvoeringscontract N346 Schakel Achterhoek-A1. Hiermee geeft provincie Gelderland opdracht aan BAM om de nieuwe weg aan te leggen.

Definitieve gunning contract N346 Schakel Achterhoek-A1 aan BAM Infra Nederland

De aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 in de gemeente Lochem is gegund aan BAM Infra Nederland. Dat betekent dat BAM Infra Nederland het ontwerp verder uitwerkt en de N346 Schakel Achterhoek-A1 realiseert.

Eerdere nieuwsberichten

Het overzicht van nieuwsberichten van voor 1 maart 2022 kunt u bekijken in Archiefweb.