Ondertekening uitvoeringscontract N346 Schakel Achterhoek-A1

Op 15 juni 2022 ondertekenden gedeputeerde Helga Witjes en Michael van den Hoonaard (directeur bij BAM Infra Nederland) het uitvoeringscontract N346 Schakel Achterhoek-A1. Hiermee geeft provincie Gelderland opdracht aan BAM om de nieuwe weg aan te leggen.
gedeputeerde witjes en directueur BAM handenschuddend
Gepubliceerd op: 23-februari-2023

Bij dit feestelijke moment was ook wethouder Eric-Jan de Haan van gemeente Lochem aanwezig. In het bijzijn van zo’n 20 genodigden spraken de 3 bestuurders het belang van deze nieuwe weg uit én hun vertrouwen in samenwerking. 

Gedeputeerde Helga Witjes benadrukte het belang van deze weg voor zowel Gelderland en Lochem
“Met deze nieuwe provinciale weg verbetert niet alleen de bereikbaarheid van Lochem. We realiseren hiermee de laatste ontbrekende schakel in ons provinciaal wegennet tussen de A1 en de Achterhoek. De Schakel Achterhoek- A1 is namelijk één van de laatste van een serie rondwegen die we de afgelopen jaren hebben voorbereid en momenteel aanleggen. De N346 Schakel Achterhoek-A1 is daar een goed voorbeeld van. Wij zijn dan ook verheugd dat BAM onze ambities op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp voor de nieuwe weg terug heeft laten komen."

BAM liet weten bijzonder trots te zijn dat ze dit project mogen uitvoeren. 
“Het is een bijzonder project. We gaan met alle vernieuwingen zorgen voor een betere bereikbaarheid en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het projectgebied. In ons ontwerp hebben we bewust gekozen om de groen- en lanenstructuur te versterken en de verbinding Lochem – Ampsen te herstellen. Ook duurzaamheid hebben we integraal verwerkt in ons ontwerp specifiek ten aanzien van toe te passen materialen. Daarnaast zoeken we samen met de provincie naar mogelijkheden om schone(re) mobiele werktuigen in te zetten tijdens de realisatie, zoals bijvoorbeeld onze elektrische asfaltset.”

Wethouder Eric-Jan de Haan benadrukt vooral het belang en de ontwikkelingen voor de stad Lochem. 
“Als gemeente Lochem, onze omgeving en in het bijzonder de stad Lochem zijn we blij dat de werkzaamheden nu echt starten. In Lochem zien we nu al een bijzonder effect van de nieuwe rondweg. Bedrijven zijn op dit moment al bezig om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe verkeersstructuur. Als gemeente geven we op dit moment ook een impuls aan de herinrichting van de binnenstad. Hiermee lopen we al vooruit op de positieve effecten die te verwachten zijn van de aanleg van de weg om Lochem.“

In 2025 gaat de N346 Schakel Achterhoek-A1 open voor verkeer.