9-daagse afsluiting tussen Lochem en de A1

Tussen 21 juli en 31 juli 2023 voeren we werkzaamheden uit aan de Rengersweg en het kruispunt met de Kwinkweerd. We voeren de werkzaamheden bewust uit in de zomervakantie om de hinder tot een minimum te beperken. Er zijn omleidingsroutes. Verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.
Gepubliceerd op: 4-juli-2023

Werkzaamheden 

Op de Rengersweg (N332) tussen Lochem en de A1 voeren we groot onderhoud uit. We vervangen het asfalt en nemen verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder maken we het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg aanzienlijk groter. Dat is noodzakelijk om het verkeer vanaf de N346 Schakel Achterhoek-A1 (provinciale weg die nu aangelegd wordt) goed op het kruispunt te laten doorstromen. De werkzaamheden zijn afgestemd met wegbeheerders, betrokken gemeenten, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en hulpdiensten om Lochem en de Achterhoek bereikbaar te houden. 

Afsluiting 

Vanaf vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 31 juli 06.00 uur is de N332 Rengersweg, (provinciale weg) inclusief de kruising met de N346 Kwinkweerd afgesloten tot de aansluiting op de A1. Ook de oversteek in de N332 van de Ampsenseweg naar de Rossweg is dan afgesloten voor verkeer, behalve voor lijnbussen en fietsers. De rotonde Markeloseweg (N332) is afgesloten van vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 24 juli 06.00 uur.  

Uiteraard zorgen we ervoor dat aanwonenden en aanliggende bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Kan dit (tijdelijk) niet? Dan stemmen we dat tijdig met de betrokkenen af.  

Omleiding 

Verkeer vanuit Lochem naar Deventer leiden we om via Zutphen. Verkeer vanuit Lochem naar de A1 richting het oosten leiden we om via Goor naar de A1 en omgekeerd. De omleidingen geven we met borden aan. 

Fietsers 

Het kruispunt Rengersweg-Kwinkweerd is tijdens deze 9-daagse ook voor fietsers afgesloten. Hier geven we de omleiding met borden aan. Overige fietsroutes houden we zoveel mogelijk intact. Maar ook hier geldt dat er (tijdelijke) omleidingsroutes noodzakelijk zijn.   

Veilig en bereikbaar 

Provincie Gelderland verbetert met deze projecten de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op het provinciale wegennet van en naar de Achterhoek. Door deze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar. Hinder als gevolg van extra reistijd is helaas niet te voorkomen. Er is goed over nagedacht en bewust gekozen om de overlast te concentreren gedurende deze 9-daagse periode in juli.  

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op onze website: gelderland.nl/N332 en gelderland.nl/N346.Voor actuele informatie over wegwerkzaamheden kunt u terecht op de site Bereikbaargelderland.nl   

Voor aanvullende vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket via 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl