Aankomst brugdelen voor de Nettelhorsterbrug in Lochem

Woensdag 7 en donderdag 8 februari 2024 zijn de eerste delen van de toekomstige brug (de Nettelhorsterbrug) over het Twentekanaal in Lochem per boot aangekomen. De brug is door een gespecialiseerd bedrijf in België gemaakt (Aelterman uit Gent) en wordt in delen naar Lochem gebracht.
Gepubliceerd op: 9-februari-2024

De eerste lading betreft het stalen brugdek. Over 2 weken komen de bogen van de brug per boot aan.

Brug in delen

De stalen delen van de brug komen uit België en vormen de basis. De rest wordt ter plaatse opgebouwd. Na plaatsing moet het betonnen rijdek nog worden aangebracht. In verband met de omvang van de brug kon deze niet in zijn geheel naar Lochem worden vervoerd. Daarvoor is de sluis bij Eefde te smal en zijn de bruggen op het Twentekanaal te laag. Van  februari tot en met mei 2024 worden de brugdelen ter plaatse van het Streekbetonterrein in elkaar gelast. Hiervoor is dit terrein de afgelopen tijd omgevormd tot een groot bouwterrein. De brug komt hier op 14 tijdelijke ‘steunpoten’ te staan, evenwijdig geplaatst aan de Goorseweg. Om de boogdelen over een aantal weken te kunnen bevestigen aan het dek, worden dan ook een aantal grote boogtorens  geplaatst. 

Andere werkzaamheden

Met het arriveren van deze brugdelen breekt een nieuwe fase aan voor het werk. Waar tot op heden de werkzaamheden vooral langs de Kwinkweerd en aan de noordzijde van het Twentekanaal plaatsvonden, werkt bouwbedrijf BAM Infra Nederland steeds meer aan 2 zijden van de brug. Ten oosten van de bouwlocatie van de nieuwe brug beginnen al duidelijk de contouren zichtbaar te worden van de oprit van de brug over het Twentekanaal. Ook zijn de eerste delen ontgraven voor de nieuwe provinciale weg die ten zuiden van de Goorseweg komt te liggen. 

Invaarmoment brug

In het weekend van 8 en 9 juni 2024 is het opbouwen van de brug zo ver gereed dat deze op zijn definitieve plek kan worden gevaren en geplaatst  Het transport van dit enorme stalen bouwwerk en het vervoer over het water (het ‘invaren’) is een spectaculaire gebeurtenis die we niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan. Nadere berichtgeving hierover volgt.