Vervolg werkzaamheden Goorseweg

Eind april 2024 gingen we verder met werkzaamheden om de nieuwe provinciale weg ten zuiden van de bestaande Goorseweg aan te leggen. Naar verwachting is vanaf 18 juli 2024 dit deel van de provinciale weg open voor het verkeer. Tussen 6 juni tot en met 18 juli 2024 geldt hier een omleidingsroute.
Gepubliceerd op: 13-mei-2024

Hoe komt dat er uit te zien? 

  • De nieuwe provinciale weg komt ten zuiden van de Goorseweg te liggen. Deze laten we aansluiten op het nieuwe kruispunt met de Nettelhorsterweg (N825).  
  • De bestaande Goorseweg wordt een parallelweg. Deze sluit ook aan op het kruispunt met de Nettelhorsterweg. Dit heeft 3 voordelen: 1. de karakteristieke Goorseweg met zijn prachtige bomenlaan blijft behouden. 2. De bestaande woningen langs de Goorseweg, blijven aangesloten op de Goorseweg en 3. Bij Intratuin verbetert de verkeersveiligheid  
  • Ook maken we een parallelweg ten zuiden van de nieuwe provinciale weg. Namelijk tussen de Tusselerdijk en tot bijna aan het kruispunt met de Nettelhorsterweg. Hiermee blijven de aanliggende landbouwgronden en de aanwezige woning bereikbaar.
Brug Goorseweg

Tijdelijke weg bij de Goorseweg 

Er is ruimte nodig om de nieuwe provinciale weg en het kruispunt met de Goorseweg te kunnen maken. Daarom leggen we een nieuwe tijdelijke weg aan. Deze komt direct aan de huidige bouwlocatie van de brug te liggen en sluit aan op de bestaande Goorseweg. Deze tijdelijke route is vanaf 6 juni 2024 tot en met 18 juli 2024 open voor verkeer. Vanwege de nabijheid van de ongevalslocatie met de brug brengen we schermen aan zodat deze bouwlocatie niet te zien is. 

Omleidingen: 

  • Van 6 juni tot en met 18 juli 2024 is de Tusselerdijk aan de noordzijde afgesloten voor verkeer. Verkeer leiden we om via de Nettelhorsterweg-Wengersteeg-Zwiepseweg-Keppellaan.  
  • Van 6 juni tot en met 18 juli 2024 leiden we verkeer op de Goorseweg, ter hoogte van de bouwlocatie van de brug, om via de tijdelijke weg. 

Vanaf 18 juli nieuwe provinciale weg open 

Na 18 juli 2024 kan gemotoriseerd verkeer voor het eerst rijden over de nieuwe provinciale weg en het kruispunt met de Goorseweg. Tot en met half oktober 2024 vinden er nog werkzaamheden plaats om de wegwerkzaamheden af te ronden. Over de aard en omvang van deze afrondende werkzaamheden informeren wij u tijdig. 

Planning 

  • Van 6 juni tot en met 18 juli 2024 leggen we de nieuwe provinciale weg, het kruispunt met de Goorseweg en de zuidelijke parallelweg aan. 
  • Na 18 juli 2024 starten de werkzaamheden om van de bestaande Goorseweg een parallelweg te maken 

Bomen en beplanting 

Langs de gehele nieuwe provinciale weg planten we bomen en struiken, dus vanaf de Rengersweg tot en met de Goorseweg. Deze werkzaamheden voeren we in dit najaar en winter uit.  

Bouw van de brug 

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer de werkzaamheden aan de brug over het Twentekanaal worden hervat. Zodra hierover meer informatie bekend is, laten wij dat weten.