Regio bereikbaar tijdens werkzaamheden wegen bij Lochem

We werken in 2023 gelijktijdig aan de N332, N346 en N825 in de omgeving van Lochem. De werkzaamheden stemmen we zorgvuldig op elkaar af. Toch is het onvermijdelijk dat er hinder ontstaat en er afsluitingen en omleidingen zijn
Nb Bereikbaarheid Lochem.jpg
Gepubliceerd op: 21-februari-2023

Werkzaamheden

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N332 tussen Lochem en de A1. Naast het vervangen van asfalt voeren we verschillende maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Verder beginnen we met de aanleg van de nieuwe provinciale weg N346 langs de Kwinkweerd en de Goorseweg, met een nieuwe brug over het Twentekanaal bij Lochem. Ook de Nettelhorsterweg (N825) is aan de beurt voor groot onderhoud. Die werkzaamheden combineren we met aanpassingen om de weg veiliger te maken, zoals de ombouw van het kruispunt met de Goorseweg. De werkzaamheden stemmen we af met wegbeheerders, betrokken gemeenten, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en hulpdiensten om Lochem en de Achterhoek bereikbaar te houden.

omleidingskaartje werkzaamheden Lochem

Klik op de afbeelding voor volledig formaat (PDF 4 mb) 

Afsluiting tussen 1 mei en 20 juli 2023

Vanaf maandag 1 mei tot en met donderdag 20 juli 2023 is de Goorseweg (N346) afgesloten vanaf de aansluiting met de Nettelhorsterweg (N825) tot circa 400 meter richting Goor en Hengelo (Overijssel). Verkeer vanuit Lochem naar Goor leiden we om via Borculo, Neede en Hengevelde en omgekeerd. 

9-daagse afsluiting tussen 21 juli en 31 juli 2023

Tussen 21 juli en 31 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de Rengersweg en de Kwinkweerd. Vanaf vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 31 juli 06.00 uur is de Rengersweg (N332) inclusief de kruising met de Kwinkweerd (N346) afgesloten tot de aansluiting op de A1. De rotonde Markeloseweg (N332) is afgesloten van vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 24 juli 06.00 uur. Verkeer vanuit Lochem naar Deventer leiden we om via Zutphen. Verkeer vanuit Lochem naar de A1 richting het oosten leiden we om via Goor naar de A1 en omgekeerd.

Afsluiting 28 augustus tot half november 

Vanaf maandag 28 augustus tot half november 2023 is de Nettelhorsterweg (N825) afgesloten vanaf de aansluiting Goorseweg (N346) tot aan de rotonde bij Geesteren. Dit is nodig om werkzaamheden uit te voeren aan de Nettelhorsterweg. Verkeer vanuit Lochem naar Borculo leiden we om via Goor, Hengevelde en Neede en omgekeerd. 

Fietsers

Tijdens de uitvoering blijven fietsroutes zoveel mogelijk intact. Daar waar dat niet lukt, stellen we omleidingsroutes in. Uiteraard zorgen we dat aanwonenden en aanliggende bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. In het geval dit (tijdelijk) niet kan, dan stemmen we dat op tijd met betrokkenen af. 

Veilig en bereikbaar

We verbeteren met deze projecten de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op het provinciale wegennet van en naar de Achterhoek. Door deze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar. Hinder als gevolg van extra reistijd is helaas niet te voorkomen. Er is goed over nagedacht en bewust gekozen om de overlast te concentreren gedurende deze 9-daagse periode in juli. 

Meer informatie

Meer informatie per project vindt u op de betreffende projectpagina: gelderland.nl/N332, gelderland.nl/N346 en gelderland.nl/N825. Voor actuele informatie over wegwerkzaamheden kunt u terecht op de site Bereikbaargelderland.nl